4°C weather icon

Gradonačelnikova 12. konferencija za novinare

05.06.2011.

6.6.2011.

Danas, 6. svibnja 2011. gradonačelnik Marko Ožić Bebek u zgradi Grada Makarske s početkom u 9,30 sati održao je svoju 12. konferenciju za novinare kojoj su nazočili zamjenici gradonačelnika Ivan Ivanda i Ante Novak te pročelnici gradskih odjela.

AKTI GRADONAČELNIKA:

1. II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2011. godinu (11. ožujka 2011.);
2. III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2011. godinu (23. ožujka 2011.);
3. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Makarske (20. svibnja 2011.);
4. Zaključak o otkupu zemljišta (28. travnja 2011.);
5. Zaključak o ponavljanju javne rasprave o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko – turističke zone Makarska – zapad 3 (26. svibnja 2011.);
6. Zaključak o ponavljanju javne rasprave o utvrđenom Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja sportsko rekreativne zone – PLATNO (27. svibnja 2011.)
7. Zaključak o cijeni iznajmljivanja zaštitnih ograda i montažne pozornice Grada Makarske (11. ožujka 2011.);
8. Zaključak o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću Biokovsko zvonce Makarska na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu djece u vrtić/jaslice (18. ožujka 2011.);
9. Plan kapitalnih ulaganja i investicijskog održavanja u osnovnom školstvu na području grada Makarske u 2011. godini (21. ožujka 2011.);
10. Rješenje o imenovanju Odbora za suzbijanje bolesti ovisnosti Grada Makarske (29. ožujka 2011.);
11. Rješenje o imenovanju Odbora za pripremu i organizaciju manifestacije „Makarsko ljeto 2011.“ (1. travnja 2011.);
12. Zaključak o davanju suglasnosti Zajednici sportskih udruga (Sportsko-rekreativna udruga Arka) (11. travnja 2011.);
13. Rješenje o imenovanju predstavnika Osnivača u Komisiju za upis djece u Dječji vrtić „Biokovsko zvonce“ Makarska (18. travnja 2011.);
14. Odluka o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabave (Glazbenoj školi) (18. svibnja 2011.);
15. Odluka o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabave (OŠ oca Petra Perice) (18. svibnja 2011.);
16. Odluka o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabave (OŠ Stjepana Ivičevića) (18. svibnja 2011.);

AKTI KOJE PREDLAŽE GRADSKOM VIJEĆU
17. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Makarske za 2010. godinu (4. svibnja 2011.);
18. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju konsolidiranog proračuna Grada Makarske za 2010. godinu (4. svibnja 2011.);

Osim navedenih akata, pročelnik Odjela za društvene djelatnosti predstavio je i ovogodišnji program Makarskoga ljeta, koji je unatoč znatno manjim proračunskim sredstvima koncipiran na zadovoljstvo kako sugrađana tako i posjetitelja grada.
Gradonačelnik Marko Ožić Bebek upoznao je nazočne novinare sa projektom Spasitelji 144. Projekt je podržan od strane Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te kao inovativno razvojni projekt te Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Naime, radi se o pružanju pomoći putem telefona s jedinstvenim prepoznatljivim brojem 144 na državnoj razini. Cilj projekta je uspostavljanje zaštite i pomoći bolesnim, starijim, nemoćnim i osobama iz dobnih i socijalnih skupina. Grad Makarska i Gradski centar Osejava Makarska će kroz sljedećih nekoliko tjedana pokrenuti postupak ispitivanja interesa potencijalnih korisnika. U planu je i izrada posebnog linka na službenim web stranicama Grada u kojem će biti sadržane sve potrebne informacije za javnost i zainteresirane korisnike.

makarska logo