15°C weather icon

Gradonačelnik održao 4. konferenciju za novinare

28.01.2010.

29.01.10.Dana 29. siječnja 2010. godine (petak) u sobi 26 zgrade Grada Makarske,
s početkom u 09,00 sati Gradonačelnik je održao 4. konferenciju za novinare.

Gradonačelnik je donio niz zaključaka kojima predlaže usvajanje akata Gradskom vijeću koji su usvojeni na 7. sjednici Gradskog vijeća 21. prosinca 2009. godine.

Osim navedenog Gradonačelnik je donio sljedeće Odluke, Rješenja i Zaključke u studenom i prosincu 2009. te siječnju ove godine:
 1. Zaključak o dodjeli stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja s područja grada Makarske za akademsku godinu 2009./2010.;
 2. Rješenje o imenovanju članova povjerenstva za izradu Procjene ugroženosti Grada Makarske od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća;
 3. Odluka o prihvaćanju izvješća o obavljenom popisu i načinu knjiženja popisom utvrđenih stanja na dan 31. prosinca 2008. godine;
 4. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja za akademsku godinu 2009./2010.;
 5. Zaključak o izradi procjene ugroženosti i planova zaštite i spašavanja za Grad Makarsku;
 6. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta, dijela čest.zem. 325/2 k.o. Makarska Makar;
 7. Zaključak o dodjeli stipendije studentici Doris Pivac za akademsku godinu 2009./2010.;
 8. Zaključak o dodjeli stipendije studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja s područja grada Makarske za akademsku godinu 2009./2010.;
 9. Program rada na izradi procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Makarsku;
 10. Zaključak o cjeniku tržnih usluga Gradske tržnice u Makarskoj;
 11. Zaključak o dodjeli prava na kredit studentici Ivani Gliboti za akademsku godinu 2009./2010.;
 12. Zaključak o dodjeli prava na kredit studentici Danijeli Begović za akademsku godinu 2009./2010.;
 13. Zaključak o obročnom plaćanju.


Nakon izlaganja o navedenim aktima Gradonačelnik i članovi Gradske uprave bili su dostupni novinarima za sva njihova pitanja.
makarska logo