24°C weather icon

Gradonačelnik održao 2. konferenciju za novinare

05.10.2009.

5.10.09.


           U petak, 2. listopada 2009., s početkom u 09,00 sati, u sobi 26 zgrade Grada Makarske gradonačelnik Marko Ožić Bebek održao je 2. konferenciju za novinare.
           Na konferenciji se govorilo o rješenjima i zaključcima koje je gradonačelnik donio tijekom rujna kao i o drugim aktivnostima gradske uprave.
           Za Gradsko vijeće pripremljen je Prijedlog Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Makarske i Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Makarskoj.
           Navedene Odluke predlažu se na usvajanje Gradskom vijeću, a sve u smislu njihova usklađenja sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
           Gradonačelnik je donio i Rješenje o imenovanju povjerenstva za izradu Pravilnika o socijalnoj skrbi (Dražen Kuzmanić, predsjednik te članovi Lara Rakušić Ivanković, Julija Efendić Milunović, Stipan Stanić i Ivan Raos) i Zaključak o davanju suglasnosti za vođenje projekta Astro-parka. Navedenim Zaključkom daje se suglasnost DAUP-u Orion za vođenje projekta Astro-parka na Glavici, a prema idejnoj skici autora Gorana Juričića.
           Gradonačelnik Marko Ožić Bebek upoznao je novinare i sa sastankom koji je održan na temu analize uspješnosti prethodne turističke sezone kao i planova za pripremu iduće.
           Zamjenik gradonačelnika Ivan Ivanda obavijestio je nazočne o održanom sastanku Stožera zaštite i spašavanja Grada Makarske na kojem se razmatralo trenutno stanje sustava zaštite i spašavanja na području Makarske. Naveo je da se priprema izrada Analize stanja sustava zaštite i spašavanja u 2009. i priprema Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2010. godini. Najavio je i usvajanje Plana pozivanja i aktiviranja Stožera zaštite i spašavanja Grada Makarske kao i Financijskog plana za provedbu zadaća zaštite i spašavanja za 2010. godinu.
           Ognjen Radić, v.d. pročelnika Odjela za gospodarenje prostorom, obavijestio je o vršenju naplate komunalne naknade, a posebno o novim trajnim rješenjima o komunalnoj naknadi kao i o povećanju broja obveznika.
           Nakon toga gradonačelnik je odgovarao na novinarska pitanja koja su se, prije svega, odnosila na nove projekte koji se planiraju kao što su lukobran, otvaranje Sveučilišta u Makarskoj i izgradnja osnovne škole na Dugišu. Odgovoreno je i na pitanje ocjene protekle turističke sezone i procjene uspješnosti sanacije prostora zahvaćenih prošlogodišnjim požarom te na pitanje o Studiji o zaštiti plaža koju su financirali Turistička zajednica splitsko-dalmatinske županije, Turistička zajednica Grada Makarske i Grad Makarska.
makarska logo