11°C weather icon

Gradonačelnik održao 1. konferenciju za novinare

27.08.2009.

28.8.09.

Dana 28. kolovoza 2009. godine (petak) u sobi 26 zgrade Grada Makarske,
s početkom u 09,00 sati gradonačelnik je održao 1. konferenciju za novinare.

Tema navedene konferencije bila su Rješenja i Zaključci koje je gradonačelnik donio u kolovozu ove godine, a kako slijedi:


18. kolovoza 2009.
1. Rješenje o imenovanju odbora za promet

Imenuju se članovi Odbora za promet i to:

1. Željko Bagarić, za predsjednika
2. Žarko Klapirić, za člana
3. Ante Vekić, za člana
4. Ante Pejić, za člana
5. Velibor Erceg, za člana
6. Zoran Marević, za člana
7. Milivoj Kujundžić, za člana
8. Ante Novak, za člana
9. Tonći Radalj, za člana
10. Vlado Marušić, za člana

2. Rješenje o imenovanju predstavnika Grada Makarske u Povjerenstvo za provedbu nabave u Osnovnoj školi oca Petra Perice Makarska

U Povjerenstvo za provedbu nabave u Osnovnoj školi oca Petra Perice Makarska ispred Grada Makarske imenuje se Hrvoje Pejić, dipl. iur., kao predstavnik Osnivača.

3. Rješenje o imenovanju predstavnika Grada Makarske u Povjerenstvo za provedbu nabave u Osnovnoj glazbenoj školi Makarska

U Povjerenstvo za provedbu nabave u Osnovnoj glazbenoj školi Makarska ispred Grada Makarske imenuje se Hrvoje Pejić, dipl. iur., kao predstavnik Osnivača.

4. Rješenje o imenovanju Komisije za upis djece u vrtiće i jaslice
U Komisiju za upis djece u vrtiće i jaslice imenuju se članovi:

1. Ivo Raos
2. Marija Lelas
3. Marijana Ursić

5. Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Makarske

Imenuju se članovi Komisije za provođenje natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Makarske i to:

1. Mladen Milunović, predsjednik
2. Frane Čobrnić, član
3. Hrvoje Pejić, član
za zamjenike:
1. Jakov Batinović, za zamjenika predsjednika
2. Stipan Stanić, za zamjenika člana
3. Ivna Ribarević, zamjenik člana

6. Rješenje o imenovanju Komisije za određivanje namjene poslovnih prostora u vlasništvu Grada Makarske

Imenuju se članovi Komisije za određivanje namjene poslovnih prostora u vlasništvu Grada Makarske i to:

1. Stipan Stanić, predsjednik
2. Mladen Milunović, član
3. Vinko Glavaš, član

za zamjenike:

1. Tihomir Selak, za zamjenika predsjednika
2. Hrvoje Opačak, za zamjenika člana
3. Ana Vukušić, zamjenik člana

7. Rješenje o imenovanu Socijalnog vijeća Grada Makarske
U Socijalno vijeće Grada Makarske imenuju se:

1. Luka Roso, predsjednik
2. Miranda Mastelić, član
3. Miljenko Ivanković. član
4. Alenka Marković, član
5. Ivan Pavlinović, član
6. Stipe Kotarac, član
7. Marija Glavaš, član
8. Anita Pervan, član
9. Silva Turina, član
10. Verica Raos, član
11. Jela Pehar, član
12. Jurica Klarić, član
13. Mišo Pavlinović, član

8. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provođenje javne prodaje za predmete oduzete u provođenju ovlasti komunalnog redarstva

Sukladno Pravilniku o provođenju javne prodaje za predmete oduzete u provođenju ovlasti komunalnog redarstva ("Glasnik Grada Makarske", br. 5/2007.), a u svrhu održavanja komunalnog reda u Gradu Makarskoj, imenuje se Povjerenstvo za provođenje javne prodaje za predmete oduzete u provođenju ovlasti komunalnog redarstva u sastavu:

1. Ante Roso, za predsjednika
2. Hrvoje Pejić, za člana
3. Gloryan Grabner, za člana

za zamjenike:

1. Mladen Milunović, zamjenik predsjednika
1. Ivna Ribarević, zamjenik člana
2. Angela Kuran, zamjenik člana

9. Rješenje o imenovanju predstavnika Grada Makarske u Povjerenstvo za provedbu nabave u Dječjem vrtiću „Biokovsko zvonce“ Makarska

U Povjerenstvo za provedbu nabave u Dječjem vrtiću „Biokovsko zvonce“ Makarska ispred Grada Makarske imenuje se Hrvoje Pejić, dipl. iur., kao predstavnik Osnivača.


10. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za koncesiju za obavljanje poslova premještanja i blokade vozila

Za razmatranje ponuda za davanje koncesije za obavljanje poslova premještanja i blokade vozila na području Grada Makarske imenuje se Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za koncesiju za obavljanje poslova premještanja i blokade vozila, i to:

1. Damir Zukić, za predsjednika Povjerenstva
2. Ante Roso, za člana
3. Mladen Milunović, za člana

Kao zamjenici članova Povjerenstva imenuju se:

1. Stipan Stanić, za zamjenika predsjednika Povjerenstva
2. Luka Roso, za zamjenika člana
3. Ante Novak, za zamjenika člana

11. Rješenje o imenovanju članova Odbora za školstvo Grada Makarske
U Odbor za školstvo Grada Makarske imenuju se:

1. Ivan Ivanda, predsjednik
2. Marina Jurasović, član
3. Nikola Andačić, član
4. Jakov Batinović, član
5. Ante Škrabić, član

24. kolovoza 2009.
1. Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za izradu Procjene ugroženosti Grada Makarske od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća

Imenuje se povjerenstvo za izradu Procjene ugroženosti Grada Makarske od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća u sljedećem sastavu:

1. Krešimir Glibota, Grad Makarska
2. Tonći Vuković, Grad Makarska
3. Siniša Srzić, Grad Makarska
4. Tea Botica, Grad Makarska
5. Dražen Glavina, DVD Makarska

26. kolovoza 2009.
1. Rješenje o prijedlogu za osnivanje i imenovanje Stožera zaštite i spašavanja Grada Makarske
Predlaže Gradskom vijeću da se u Stožer imenuju:

1. Ivan Ivanda, dogradonačelnik, načelnik Stožera
2. Ognjen Radić, v.d.pročelnika Odjela za gospodarenje prostorom, član
3. Slavko Đapić, DUZS, Područni ured Split, član
4. Hrvoje Boban, načelnik Policijske postaje Makarska, član
5. dr. Darko Granić, voditelj Hitne medicinske pomoći Makarska, član
6. Nikša Vidoš, Gradski centar „Osejava“, član
7. Dražen Glavina, zapovjednik DVD-a Grada Makarske, član
8. Željko Bagarić, direktor Makarskog komunalca, član
9. Tonći Lalić, tajnik Turističke zajednice Grada Makarske, član
10. Stipe Bušelić, pročelnik HGSS-a Makarska, član
11. Krešimir Glibota, tajnik Stožera zaštite i spašavanja Grada Makarske, član

2. Rješenje o prijedlogu za osnivanje i imenovanje Zapovjedništva civilne zaštite Grada Makarske
Predlaže Gradskom vijeću da se u Zapovjedništvo imenuju:

1. Dražen Kuzmanić, pročelnik Odjela za društvene djelatnosti, zapovjednik
2. Krešimir Glibota, Odjel za društvene djelatnosti, načelnik
3. Ognjen Radić, v.d. pročelnika Odjela za gospodarenje prost., operativac
4. Ivan Nemčić, voditelj Pogona za komunalne djelatnosti, operativac
5. Slavko Đapić, DUZS, Područni ured Split, operativac
6. Juraj Rajčević, upravitelj Grad. groblja Sv. Križ Makarska, operativac
7. Dražen Glavina, zapovjednik DVD-a Grada Makarske, operativac
8. Dr. Jadranka Bebek, Zavod za javno zdravstvo, operativac
9. Ivo Andrijašević, „Vodovod“ d.o.o., operativac
10. Željko Babić, „Elektromakarska“, operativac
11. Lenjin Puharić, Crveni križ, operativac
12. Željko Bagarić, direktor „Makarskog komunalca“ d.o.o., operativac
13. Zoran Marević, Policijska postaja Makarska, operativac
14. Stipe Bušelić, pročelnik HGSS-a Makarska, operativac

3. Zaključak o prijedlogu za davanje suglasnosti na Izvješće o radu društva „Stambeno gospodarstvo Makarska“ d.o.o. Makarska za 2007. godinu
Predlaže se Gradskom vijeću davanje suglasnosti na Izvješće o radu društva „Stambeno gospodarstvo Makarska“ d.o.o. Makarska za 2007. godinu, KLASA:401-01/09-10/59, ur. broj: 2147/05-04/1-09-1.

4. Zaključak o prijedlogu za davanje suglasnosti na Izvješće o radu društva „Stambeno gospodarstvo Makarska“ d.o.o. Makarska za 2008. godinu
Predlaže se Gradskom vijeću davanje suglasnosti na Izvješće o radu društva „Stambeno gospodarstvo Makarska“ d.o.o. Makarska za 2008. godinu, KLASA:401-01/09-10/60, ur. broj: 2147/05-04/1-09-1.


makarska logo