6°C weather icon

Grad Makarska: Javna rasprava

28.07.2011.

Odjel za gospodarenje prostorom
Odsjek za prostorno plansku dokumentaciju

Klasa: 350-02/10 – 20/21
Ur.br. 2147/05-04-12/1-10-22

Na temelju članka 86. i 88. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11) i zaključka Gradonačelnika od 14. srpnja 2011. godine

G r a d   M a k a r s k a   o b j a v l j u j e

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu UPU-a ugostiteljsko-turističke zone Makarska – zapad 2

I.  Javni uvid u Prijedlog UPU-a ugostiteljsko-turističke zone Makarska – zapad 2, održat će se u trajanju od 30 dana, i to od 29. srpnja do 29. kolovoza 2011. godine, u sobi 26 u zgradi uprave Grada Makarska, Obala kralja Tomislava 1, Makarska, svakim danom od 10,oo do 14,oo sati.

II.  Javno izlaganje o Prijedlogu UPU-a ugostiteljsko-turističke zone Makarska – zapad 2, održat će se dana 23. kolovoza s početkom u 13 sati, u sobi 26 u zgradi uprave Grada Makarska.

III.  Na javnom uvidu bit će izložen tekstualni i grafički dio Prijedloga plana.

IV.  Tijekom javnog izlaganja mogu se postavljati pitanja te davati prijedlozi i primjedbe u zapisnik. Tijekom trajanja javnog uvida prijedlozi i primjedbe se mogu upisati i u knjigu primjedbi.

V.  Nositelju izrade odnosno Odjelu za gospodarenje prostorom svoje prijedloge i primjedbe zainteresirani građani i udruge mogu uputiti odnosno dostaviti najkasnije do 29. kolovoza 2011. godine. Pismena slati na adresu:

GRAD MAKARSKA
Odjel za gospodarenje prostorom
Obala kralja Tomislava 1
21300 M a k a r s k a

uz naznaku „Prijedlog UPU-a ugostiteljsko-turističke zone Makarska – zapad 2 – javna rasprava“.


Voditelj Odsjeka:
Tonći Vuković, dipl.iur.
makarska logo