4°C weather icon

Grad Makarska i udruga Šapama od srca: Počela akcija nadzora provedbe obveznog mikročipiranja pasa

19.06.2018.

Zakonom o zaštiti životinja, u članku 94, propisana je obveza Gradova i Općina o provođenju nadzora nad provedbom obveznog mikročipiranja pasa prema kojoj  jedinice lokalne samouprave  do 30. lipnja 2018. moraju provjeriti jesu li svi psi na njihovu području označeni mikročipom.

Sukladno zakonu, a s ciljem smanjenja broja napuštenih životinja i omogućavanja lakše kontrole populacije napuštenih životinja, Grad Makarska u suradnji sa udrugom Šapama od srca, ovog je tjedna krenuo s akcijom nadzora provedbe obveznog  mikročipiranja pasa. Predstavnici Odsjeka komunalnog i prometnog redarstva i udruge Šapama od srca akciju provode na javnim površinama.

Naime, Zakonom o veterinarstvu, u čl. 45, propisana je obveza da psi moraju biti označeni mikročipom najkasnije 90 dana od štenjenja, kao i da svi označeni psi moraju biti upisani u Upisnik kućnih ljubimaca koje vodi nadležno tijelo Ministarstva poljoprivrede. Za postupanje protivno navedenom zakonu,  propisane su novčane kazne od 10 tisuća do 30 tisuća kuna za pravne osobe, te od 2 tisuće do 6 tisuća kuna za fizičke osobe i odgovorne osobe u pravnoj osobi.

Podsjetimo, u suradnji s udrugom Prijatelji životinja i lokalnom udrugom Šapama od srca, Grad Makarska je krajem kolovoza prošle godine tiskao letak o zakonskim obvezama skrbnika pasa koji je kućanstvima distribuiran uz račun za usluge odvoza otpada. Cilj tiskanja ovog letka bio je upravo doprijeti do neodgovornih građana koji nisu mikročipirali svoje pse i za koje postoji realna opasnost da će jednog dana postati trošak za lokalnu zajednicu.

S ciljem daljnje edukacije građanstva, informativni letci o obvezama skrbnika pasa ponovno će se dijeliti građanima sve do završetka akcije.

 

 

 

makarska logo