5°C weather icon

Globalna akcija „Sat Zemlje“

13.03.2009.

17.3.09.
U subotu 28. ožujka 2009. u 20,30 sati javna rasvjeta u gradu Makarskoj ugasit će se na sat vremena (dakle do 21,30). Radi se o akciji „Sat Zemlje“, u sklopu međunarodnog projekta VOTE EARTH! koju organizira DAUP Orion kako bi se ukazalo na direktno djelovanje čovjeka na klimu zajedničkog nam planeta Zemlje, a pod geslom „Globalna akcija protiv globalnog zatopljenja Zemlje.“ Akcija Sat Zemlje prvi je put organizirana 2007. godine u Australiji pri čemu se odazvalo čak 2 milijuna ljudi, a 2008. godine podržalo ju je 270 gradova u 35 zemalja i preko 150 milijuna ljudi, kada je sudjelovao i grad Makarska, naravno – u organizaciji DAUP-a Orion. Ove godine u ovom trenutku čak preko 1539 gradova u 80 zemalja najavilo je svoje sudjelovanje, a ovaj broj svakim danom sve više raste, što se može vidjeti na internetskim stranicama www.earthhour.org.
Na inicijativu Oriona, postignut je dogovor sa Gradom i HEP-om da se na sat vremena isključi javna rasvjeta, a u isto vrijeme udruga će održati otvoreno astronomsko promatranje na rivi, pri čemu su pozvane i ostale udruge Grada u osmišljavanju svog programa. Savjetovalište Lanterna organizira izložbu, klapa Murtela pridružit će se pjesmom, a u Bookcaffeu održat će se čitanje knjiga uz svjetlo svijeća. I Svetište Vepric organizira prigodnu molitvu Krunica za spas čovječanstva, a koju će predvoditi don Alojzije Bavčević.
Orion poziva i sve građana da iziđu na rivu, pogotovo one koji posjeduju vlastite teleskope, a ljubitelji fotografije neka fotografiraju noćno nebo i tako se priključe još jednom UNESCO-vom projektu The World at Night (TWAN). Svi uradci naših građana mogu se proslijediti na adresu info@hpb-makarska.com nakon čega će biti objavljeni na stranicama www.hpb-makarska.com/twan. U planu i izložba svih pristiglih fotografija naših građana. Najbolji radovi imaju priliku postati dijelom velike međunarodne izložbe „Jedno čovječanstvo, jedno nebo“.

makarska logo