19°C weather icon

Obavijest o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti - referent za vođenje knjigovodstva proračuna i obračun plaća

17.02.2020.

Klasa: 112-03/20-01/1

Ur. broj: 2147/01-07/3-20-16

Makarska, 17. veljače 2020.

 

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu referenta za vođenje  knjigovodstva proračuna i obračun plaća u Upravnom odjelu za financije i proračun Grada Makarske, a u vezi Oglasa KLASA: 112-03/20-01/1; URBROJ: 2147/01-07/3-20-03, objavljenog 28. siječnja 2020. godine putem web stranice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranice i oglasne ploče Grada Makarske,  daje sljedeću

 

OBAVIJEST O PROVOĐENJU PRETHODNE PROVJERE

 ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Oglas za prijam u službu referenta za vođenje  knjigovodstva proračuna i obračun plaća u Upravnom odjelu za financije i proračun Grada Makarske, na određeno vrijeme u trajanju 6 (šest) mjeseci, a koji ispunjavaju uvjete Oglasa, održat će se dana 24. veljače 2020. godine (ponedjeljak) u gradskoj vijećnici Grada Makarske, Obala kralja Tomislava 1.

 

Kandidati koji temeljem podnesenih prijava ispunjavaju formalne uvjete navedenog oglasa pozivaju se na testiranje prema sljedećem rasporedu:

 

-          u 08,00 sati – pisano testiranje

-          u 09,30 sati – intervju

 

Prijavljeni kandidati koji u navedeno vrijeme ne pristupe testiranju smatrat će se da su odustali od prijave na oglas.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa će biti pojedinačno i dodatno obaviješteni putem elektronske pošte o obavijesti iz naslova.

 

Pravni izvori za pripremu kandidata su:

 

1.      Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“, br. 115/16, 106/18 i 121/19)

 

2.      Pravilnik o porezu na dohodak („Narodne novine“, br. 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19 i 1/20)

 

3.      Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu («Narodne novine», br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19)

 

4.      Statut Grada Makarske («Glasnik Grada Makarske», br. 8/18 i 14/18)

 

 

Prijavljeni kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa sukladno članku 21. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 86/08, 61/11 i 4/18) ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas i navedenima će se dostaviti pisana obavijest u kojoj će biti navedeni razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na oglas.

Imena kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa nisu objavljena u ovoj obavijesti zbog primjene odredbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR).

 

 

Grad Makarska

Povjerenstvo za provedbu

Oglasa za prijam u službu

 

 

 

makarska logo