23°C weather icon

JAVNI POZIV redovitim studentima s područja grada Makarske za sufinanciranje prijevoza za akademsku godinu 2019./2020

24.09.2019.

JAVNI POZIV redovitim studentima s područja grada Makarske za sufinanciranje prijevoza za akademsku godinu 2019./2020.

  NOVI STUDENTI:

 
JAVNI POZIV
redovitim studentima s područja grada Makarske
za sufinanciranje prijevoza za akademsku godinu 2019./2020.
 
       I.            Pravo na prijavu ostvaruju redoviti studenti s područja grada Makarske koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:
·         da su redoviti studenti preddiplomskog, diplomskog i integriranog studija ili stručnog i specijalističkog stručnog studija, uključujući studente u statusu redovitog studenta apsolventa u razdoblju od dvanaest mjeseci trajanja toga statusa;
·         da su upisani na jedno od visokih učilišta u Republici Hrvatskoj;
·         da su državljani Republike Hrvatske koji u trenutku predaje prijave za ostvarivanje prava na sufinanciranje prijevoza imaju najmanje dvije godine prebivalište na području grada Makarske.
 
    II.            Pored općih uvjeta iz točke I. ovog Poziva, pravo na sufinanciranje prijevoza mogu ostvariti redoviti studenti prema sljedećim kriterijima:
·         studentima s prebivalištem na području grada Makarske koji studiraju u gradu Zagrebu Grad Makarska će sufinancirati godišnje četiri (4) povratne karte na relaciji Makarska-Zagreb-Makarska;
·         studentima s prebivalištem na području grada Makarske koji studiraju u gradu Splitu Grad Makarska će sufinancirati mjesečno četiri (4) povratne karte na relaciji Makarska-Split-Makarska;
·         studentima s prebivalištem na području grada Makarske koji studiraju u gradu Dubrovniku Grad Makarska će sufinancirati jednu (1) povratnu kartu mjesečno na relaciji Makarska-Dubrovnik-Makarska.
 
 III.            U svrhu dokaza o ispunjavanju uvjeta i kriterija za ostvarivanje prava na sufinanciranje prijevoza, studenti su prijavom na ovaj Javni poziv obvezni dostaviti sljedeću dokumentaciju u sobu broj 5 zgrade Grada Makarske:
·         čitko ispunjeni obrazac Prijave koji se može preuzeti na internetskoj stranici Grada Makarske www.makarska.hr ili osobno u sobi broj 5 zgrade Grada Makarske;
·         potvrdu o redovitom upisu u tekuću akademsku godinu / semestar, izdanu od strane visokog učilišta na koje je student upisan, a u svrhu ostvarivanja prava na sufinanciranje prijevoza;
·         priložiti jednu fotografiju radi izrade pokaza i
·         presliku osobne iskaznice (na uvid) ili druge isprave kojom potvrđuju mjesto prebivališta.
 
            Radi utvrđivanja prava studenata na sufinanciranje prijevoza, sukladno ovom Javnom pozivu,     Grad Makarska zadržava pravo zatražiti i drugu dokumentaciju.
 
 IV.            Prijave s traženom dokumentacijom dostavljaju se u zgradu Grada Makarske, Obala kralja Tomislava br. 1 (soba broj 5, Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Makarske), najkasnije zaključno s 02. prosinca 2019. godine. Nepotpune i nepravovremene prijave neće biti razmatrane niti uvrštene u program sufinanciranja prijevoza redovitih studenata s područja grada Makarske.
 

 

STARI STUDENTI:

 

P O Z I V

redovitim studentima s područja grada Makarske

koji su korisnici prava na sufinanciranje prijevoza

autobusne karte 

 

Pozivaju se svi redoviti studenti s područja grada Makarske, koji su ostvarili pravo na sufinanciranje prijevoza autobusne karte u akademskoj godini 2018./2019., da zaključno s danom 29. studenog 2019. godine (petak) dostave u sobu broj 5 zgrade Grada Makarske ili putem emaila: obrazovanje@makarska.hr uvjerenje/potvrdu o redovitom upisu u tekuću akademsku godinu/semestar 2019./2020., izdanu od strane visokog učilišta na koji je student upisan kako bi i dalje mogao ostvariti navedeno pravo.

 

                                                                              

makarska logo