5°C weather icon

GCOM - Dnevne obavijesti: Radovi preventivne deratizacije

09.11.2010.Obavještavamo o početku izvođenja radova preventivne deratizacije dana 11.studenoga 2010.g. na području grada Makarske.
Tom prilikom će od strane poduzeća ''Cian'' biti postavljeni parafinizirani mamci, zatrovani antikoagulantima, u stanbene i druge objekte te okoliš. Umoljavaju se građani da svojom suradnjom doprinesu uspjehu deratizacije na način da:
- omoguće djelatnicima ''Ciana'' nesmetan i siguran pristup u objekte i dvorišta,
- onemoguće djeci i domaćim životinjama pristup zatrovanim mamcima,
- ne diraju i ne premještaju zatrovane mamce,
- u slučaju trovanja obavezno i žurno se javiti dežurnoj zdrastvenoh ustanovi i (ili) na besplatni telefonski broj 08000 112.
makarska logo