13°C weather icon

Galerija 'Palach' - natječaj za sudjelovanje na radionici

03.04.2011.

4.4.2011.

prijava: 24.04.2011.
mjesto: Rijeka; Galerija Palach, Kružna 8
url: http://klubpalach.blog.hr

Galerija 'Palach' raspisuje natječaj za sudjelovanje na fotografskoj radionici naziva 'Time lapse - tijek vremena'. Prijava se sastoji u slanju osobnih podataka autora te slanja do tri rada – portreta na službeni mail Galerije: palach.galerija@gmail.com, najkasnije do 24. travnja.

Na radionici će se obrađivati prikaza tijeka vremena kroz žive modele, tj. cilj je fotografski se što više približiti originalu starih majstora/fotografa (pozadina fotografije, položaj modela, pogled, pokret, izražajnost,…) čije fotografije će biti uzor, ali sa potpuno različitim modelom koji mora svojim izgledom dočarati vrijeme u kojem živimo.

Radionice su planirane vikendom (po četiri sata u subotu i dva u nedjelju) u Multimedijalnoj prostoriji Kluba Palach, Kružna 8, Rijeka, održavat će ih naš stručni suradnik fotograf Želimir Črnelić (HIK). Planirani broj polaznika je dvadeset i dvije osobe. Opremu (fotoaparate) sudionici moraju osigurati sami. Dozvoljeni su svi tipovi i modeli fotoaparata, i više njih istovremeno po jednom autoru, kako bi potakli kreativnost kod sudionika. Hrvatski istraživački klub (HIK) osigurava jednu veliku bljeskalicu i dvije pozadine.

'Palach' galerija, kao jedan od pokrovitelja radionica, pruža izložbeni termin u lipnju kada se planira izložiti uratke na skupnoj izložbi. Na natječaj se mogu prijaviti zainteresirane mlade osobe u rasponu od petnaest do dvadeset i sedam godina starosti, kako i one zainteresirane za polaženjem kreativne radionice, tako i osobe zainteresirane da budu modeli na istoj.
Nakon završetka natječaja te žiriranja pristiglih prijava od strane stručnog žirija, autori će biti obaviješteni u roku od pet dana o rezultatima natječaja

makarska logo