27°C weather icon

Edukacija građana iznajmljivača s područja grada Makarske i općine Podgora

03.03.2015.

14. ožujka 2015. godine (subota)
Makarska – Hotel Meteor ( TV Salon )
 
Organizatori:
Privatna srednja škola Wallner, Split / TZ Splitsko – dalmatinske županije
TZ Grada Makarske I TZ Općine Podgora
Program:
 
SATNICA
MODULI --- PREDAVAČI
 
 
   9.00 – 10.15
Internet  prodaja – kako izraditi kvalitetnu web stranicu privatnog  iznajmljivača ? --- Niki Dešković
 
Internet  prodaja – online agencije – koje koristiti i na koji način? ---Niki Dešković
 
 
 10.15 – 10.35
stanka za kavu
 
 
 10.35 – 11.20
Internet  prodaja – vodič kroz Google komplet za privatne iznajmljivače  ---Tomislav Zović
 
 
 11.20 – 11.25
kratka stanka
 
 
 11.25 – 12.55
Suradnja turističkih agencija i privatnih iznajmljivača – kako i zašto? Kako smanjiti troškove oglašavanja u suradnji sa agencijom?  --- Barbara Marković
 
Uloga privatnih iznajmljivača u razvoju destinacijskog managementa --- Barbara Marković
 
 
 12.55 – 13.25
Prava i obveze privatnih iznajmljivača --- Ana Brničević
 
 
13.25
Pitanja i podjela priznanja polaznicima o završenoj edukaciji za privatne iznajmljivače
 
-----------------------       
Prvih 30 iznajmljivača koji se prijave, imaju zajamčeno mjesto na edukaciji.
Prijave na link: http://goo.gl/forms/yknN6ZGxHB
 
Ukoliko imate problema s online prijavom, molimo prijaviti se telefonom na: 612 002 (TZ Makarska ) ili 678942 (TZO Podgora)
                               Rok za prijavu: 12.ožujka 2015. (četvrtak)
 
Turistički ured TZ Makarska Obala Kralja Tomislava 16 , Makarska
Tel . 612 002 , info@makarska-info.hr
 
Turistički ured TZO Podgora Fra Andrije Kačića Miošića 2
Tel 678 942 , tz-podgora@st.t-com.hr

makarska logo