16°C weather icon

Dnevni red 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Makarske

20.11.2015.

Na temelju članka 66. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Makarske ("Glasnik Grada Makarske" br. 6/14) sazivam 18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Makarske za dan 27. studenog 2015. g. (petak) koja će se održati u Gradskoj vijećnici.
Početak je u 16.00 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći


D n e v n i r e d

1. Izvješće Mandatnog povjerenstva
2. Prijedlog Zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Makarske održane 02. rujna 2015. godine;
3. Prijedlog Odluke o prijenosu prihoda i primitaka ostvarenih u 2014.godini i raspodjeli rezultata (viška) ostvarenog u 2014. godini
4. Prijedlog I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Makarske za 2015. godinu
5. Prijedlog Proračun Grada Makarske za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu
6. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Makarske za 2016. godinu
7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju javne ustanove Makarska razvojna agencija - MARA
8. Prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Grada Makarske
9. Prijedlog Odluke o suglasnosti za prodaju čest. zem. 119/2 i dijela čest. zem. 119/1, obje k.o. Kotišina (Dugiš – Volicija)
10. Prijedlog Odluke o suglasnosti za otkup zemljišta (put do vodospreme "Požari")
11. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području grada Makarske
12. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u 2016. godini
13. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje poslova održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na temelju ugovora o povjeravanju obavljanja poslova
14. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima
15. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
16. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o držanju pasa i mačaka, načinu postupanja s neupisanim psima, napuštenim i izgubljenim životinjama
17. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o spomeničkoj renti Grada Makarske
18. Prijedlog Javnog poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Makarske i njihovih zamjenika

 

 

Prilog: materijal po točkama dostavljeni na
optičkom čitaču (CD)
i postavljeni na www.makarska.hr

Predsjednica Gradskog vijeća
Jagoda Martić, dipl.ing. kemije,v.r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

makarska logo