15°C weather icon

Djelatnici Grada na edukaciji u hotelu Meteor

01.10.2013.

U organizaciji Ministarstva uprave, a u sklopu IPA 2008 projekta 'Potpora provedbi Zakona o općem upravnom postupku', u hotelu Meteor u Makarskoj u tijeku je dvodnevna edukacija za službenike javne uprave. Predavanja su počela jučer, a među dvadesetak polaznika treninga su i djelatnici Grada Makarske: predstojnica Ureda gradonačelnika Lara Rakušić Ivanković, Hrvoje Pejić, stručni suradnik za javnu nabavu, Bojan Mileta, stručni suradnik za evidentiranje imovine Grada, Tea Botica, voditeljica Odsjeka za pravne poslove te Marina Andačić Krivić, stručna suradnica za predškolski odgoj i obrazovanje.

makarska logo