14°C weather icon

Dječji vrtić "Biokovsko zvonce"

Dječji vrtić Biokovsko zvonce osnovan je odlukom Grada Makarske 1. ožujka 1997. godine. Ustanova kroz svoj rad promiče suvremenu pedagogiju optimalnog poticanja dječjeg individualnog razvoja. Sagledavajući odgoj kao proces kvalitetnog osamostaljivanja, potiče se razvoj socio-emocionalne kompetencije, komunikacijskih vještina i kreativnog stvaralaštva.

 

Ustanova obuhvaća vrtiće:
• Ciciban
• Maslačak
• Pčelica
• Radost
• Vrapčić
• Grdelin,Tučepi
• Zvončica

 

Ustanova zapošljava 74 zaposlenika (ravnatelj, odgojitelji, stručni suradnici, administrativno tehnički i pomoćni radnici).

Predškolskim ustanovama osnovna djelatnost je odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi.

Cilj i zadaća rada usmjerena je na očuvanje tjelesnog i mentalnog zdravlja djeteta te poticanje cjelovitog razvoja svih funkcija i svih djetetovih aktualnih i potencijalnih sposobnosti i vještina (tjelesnih, intelektualnih, socio-emocionalnih i izražajnih), uz naglašenu komunikacijsku i interakcijsku komponentu.

Odgojno-obrazovni rad Ustanove usklađen je s Zakonom o predškolskom odgoju, Prijedlogom koncepcije razvoja predškolskog odgoja, programskim usmjerenjem odgoja i obrazovanja predškolske djece, te Nacionalnom programu odgoja i obrazovanja za ljudska prava.

Uz redovni program, u Ustanovi se ostvaruju i specijalizirani programi: Vjerski katolički program, Montessori program, Integrirani sportski program, program rada s potencijalno darovitom djecom i Eko program, koje je odobrilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Da bi vrtići ostvarili odgojno obrazovnu ulogu nužno je partnerstvo i suradnički odnos s roditeljima/skrbnicima, te jasna potpora društvenog okruženja.
Kroz programe odgoja i obrazovanja djece, Ustanova pruža i stručnu pomoć i potporu roditeljima organizirajući radionice djelotvornog roditeljstva „Rastimo zajedno“ koje je odobrilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, ali i individualne savjetodavne razgovore.

 

Kontakt:
Dječji vrtić „Biokovsko zvonce“
Molizanskih Hrvata 2
Tel: 021 690 444, 021 691 014
Fax: 021 690 967
E-mail: djecji.vrtic.biokovsko.zvonce@st.t-com.hr
zvonce@hi.t-com.hr

 

Ravnateljica: Anela Židić, mag.predškolskog odgoja
Tel: 021 691 014
E-mail: djecji.vrtic.biokovsko.zvonce@st.t-com.hr
zvonce@hi.t-com.hr

 

Vrtići:


CICIBAN
Molizanskih Hrvata 2
Tel: 021 690 444

 

MASLAČAK
Lička 2
Mob: 099 252 88 46; 099 252 88 47

 

PČELICA
Jadranska 2
Mob: 099 252 88 48; 099 252 88 49

 

RADOST
Dr. Mate Ujevića 2
Mob:
099 252 88 50; 099 252 88 51; 099 252 88 52

 

VRAPČIĆ
Podgorske skale 2
Mob: 099 252 88 53; 099 252 88 54

 

ZVONČICA
Vladimira Nazora 1A
Mob: 099 252 88 55; 099 252 88 56

 

 

 

makarska logo