12°C weather icon

Dječje međunarodno natjecanje u slikanju

14.11.2010.

15.11.2010.


prijava: 15.04.2011
organizator: UNEP
www.unep.org

Bayer i UN-ov program za okoliš (UNEP) pozivaju svu djecu od 6 do 14 godina da se uključe na 20. međunarodno natjecanje u slikarstvu o životnoj sredini. U skladu sa UN Međunarodnom godinom šuma, motiv natjecanja u slikarstvu za 2011. godinu je 'Život u šumama'. Prijave se trebaju podnijeti najkasnije do 15. travnja 2011. godine.

Djeca iz cijelog svijeta pozvana su da oslikaju svoje ideje o tome kako se suprotstaviti gubitku prirodnih staništa. Natjecanje je otvoreno za svu djecu uzrasta od šest do 14 godina i biti će održano 5. lipnja 2011. godine (na Svjetski Dan životne sredine).

Slike trebaju biti na papiru A4 ili A3 formata. Na poleđini slike mora biti napisano - ime i prezime, dob, adresa, broj telefona i elektronska (e-mail) adresa podnositelja prijave ili njegovog/njenog roditelja/zakonskog staratelja. Mogu se koristiti svi materijali za slikanje. Slike ne smiju biti prijavljene ni na jednom drugom natjecanju u slikanju.

Prijave se trebaju slati poštom odgovarajućem Regionalnom Uredu UNEP. Radovi iz Hrvatske i Europe šalju se na sljedeću adresu:United Nations Environment Programme (UNEP)
Regional Office for Europe
International Environment House
11-13 Chemin des Anémones
1219 Châtelaine-Genf
Switzerland

makarska logo