14°C weather icon

Delegacija Općine Stari Grad Sarajevo posjetila Makarsku

17.02.2017.

Gradonačelnik Tonći Bilić jutros je u zgradi Grada ugostio delegaciju Općine Stari Grad Sarajevo -načelnika Ibrahima Hadžibajrića sa suradnicima Nedimom Šehovićem i Safetom Karovićem. Tema sastanka na kojem su nazočili i zamjenik gradonačelnika Miroslav Družianić, stručna suradnica u Javnoj ustanovi Makarska razvojna agencija MARA Lidija Vukadin Vranješ i gradska vijećnica Viki Puharić, bile su mogućnosti prekogranične i transnacionalne suradnje. Lidija Vukadin Vranješ izvjestila je predstavnike Općine Stari Grad Sarajevo o zajedničkim projektima koji su prijavljeni u suradnji s Ekonomskim fakultetom u Sarajevu te iskustvima Grada Makarske u povlačenju sredstva iz nacionalnih i EU fondova. Goste iz Sarajeva posebno je zanimalo kako napreduju radovi na gradskim projektima koji su u provedbi te budućim planovima. Ovom prigodom dogovoren je i uzvratni posjet Sarajevu već u proljeće ove godine. 

makarska logo