17°C weather icon

Danas počinje s radom mobilno reciklažno dvorište: Građani će u svom kvartu moći razvrstavati 37 različitih vrsta otpada

22.02.2019.

Od petka 22.veljače na području grada Makarske s radom započinje prvo mobilno reciklažno dvorište, uz pomoć kojeg će svi građani u svom naselju u budućnosti imati priliku razdvojiti i odložiti više različitih vrsta otpada.

 

Mobilno reciklažno dvorište pokretna je jedinica sa svrhom prikupljanja i skladištenja iskoristivog otpada iz kućanstva, namijenjena za korištenje fizičkim osobama, a u kojoj će se moći pohraniti ukupno 37 vrsti različitih otpadnih komponenti – od papira i kartona, plastike, stakla, metala, baterija, akumulatora, preko sitne električne opreme, odjeće i tekstila, metalne ambalaže pod tlakom, pa do lijekova, fluorescentnih cijevi, otpada koji sadrži živu, boja, tinti, smole, lijepila, tiskarskih tonera i drugog. Prva lokacija reciklažnog dvorišta biti će na Gorinci, odnosno na križanju Ulice Molizanskih Hrvata i Ulice Gradišćanskih Hrvata, kraj vrtića Ciciban a u prosjeku svakih dva tjedna premještat će se na drugu lokaciju. Do kraja 2019. godine biti će dostupno u svim gradskim kvartovima uključujući i naselja Veliko Brdo, Makar te Kotišinu. Pred predstavnicima medija novi projekt, vrijedan 500 tisuća kuna plus PDV, danas su na Velikom mulu na gradskoj rivi predstavili direktor Makarskog komunalca Željko Bagarić te zamjenik gradonačelnika Dražen Nemčić. Kako je istaknuo zamjenik gradonačelnika, Grad Makarska je na ovaj način ispunio svoju zakonsku obvezu sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom, a Nemčić je iskoristio i priliku pozvati građane na odgovorno korištenje reciklažnog dvorišta.

 

- Grad Makarska se prijavio i dobio novac iz fondova Europske unije za nastavak kampanje ‘Skupi, složi, savjesno odloži’, tako da ćemo i na taj način kroz različite edukativne aktivnosti našim građanima približiti način funkcioniranja novih reciklažnih, ali ih i upoznati s njihovim obvezama te a koji način mogu postupiti da otpad ne bude samo smeće, već nešto što se može iskoristiti i dalje upotrijebiti. Stoga imam veliko povjerenje u sugrađane da će s reciklažnim dvorištem postupati odgovorno, vjerujem da su svjesni kako ovo radimo manje za sebe, a više za našu djecu i druge generacije te da će zbog toga ova kampanja proći dobro – kazao je Nemčić. Naime, kako bi se olakšalo pravilno postupanje izrađene su posebne naljepnice s uputama koja komponenta ide u koji spremnik, a s druge strane Grad je već tiskao letke s informacijama za građane o lokacijama i vremenskom rasporedu reciklažnog dvorišta do kraja 2019.godine. Važno je, napominju iz Grada i Komunalca, da se plastične, staklene ili metalne boce ili limenke odlažu ispražnjene, da se kante s bojom, ljepilom ili smolom odlažu u dobro zatvorenim spremnicima da ne bi došlo do razlijevanja, te da se onečišćeni ili zauljeni papiri i kartoni ne odlažu u spremnike za papir i karton, već u one za miješani komunalni otpad. Na građane se također apelira da u spremnike ne ubacuju otpad koji nije namijenjen za mobilno reciklažno dvorište već da po potrebi kontaktiraju Makarski komunalac d.o.o. koji će im dostaviti sve informacije o daljnjem postupanju.

makarska logo