23°C weather icon

Danas 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Makarske

16.05.2018.

Sjednica Gradskog vijeća Grada Makarske, 8. po redu, održat će se danas(srijeda) s početkom u 10 sati u gradskoj vijećnici. Uz prijedlog zapisnika sa 6. i 7. sjednice na dnevnom redu naći će se i Statut Grada Makarske, odluka o suglasnosti za otkup zemljišta u trasi ulice Stari Velikobrdski put, izmjene i dopune zajedničke odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „sportsko-rekreativne zone Platno“ i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Makarske te dopune odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Makarske.


Među 20. točaka našla se i odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Makarske, izmjene i dopune Odluke o socijalnoj skrbi Grada Makarske, II. izmjene i dopune odluke o osnivanju predškolske ustanove Dječji vrtić „Biokovsko zvonce“, izmjene odluke o porezu na korištenje javnih površina na području te izmjene i dopune odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova.


Vijećnici će danas raspravljati i o odluci o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada, Planu gospodarenja otpadom Grada Makarske za razdoblje od 2017. - 2022. godine, Pravilniku o obavljanju djelatnosti na pomorskom dobru na temelju koncesijskog odobrenja, srednjoročnom planu davanja koncesija iz područja komunalnih djelatnosti za razdoblje od 2018. do 2020. godine, godišnjem planu davanja koncesija iz područja komunalnih djelatnosti za 2018. godinu te izviješću o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2017. godinu.


Na dnevnom redu 8. sjednice naći će se i izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.g., izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.godinu te zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove Gradski sportski centar Makarska.

 

Vijećnici će dobiti na uvid i izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Makarske za 2016.g., I. odluku o preraspodjeli sredstava planiranih u proračunu za 2018.g. (izmještanje djela kanalizacije GS dvorane), II. odluku o preraspodjeli sredstava planiranih u proračunu za 2018.g.(energetska obnova OŠ oca Petra Perice) te III. odluku o preraspodjeli sredstava planiranih u proračunu za 2018.g. (energetska obnova OŠ oca Petra Perice).
 

makarska logo