11°C weather icon

Božićni grad: Rok za dostavu ponuda za zakup 2 ugostiteljske kućice produljen do 1. prosinca 2016. u 12,00 sati

30.11.2016.

Na temelju članka 49. Statuta Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske broj 8/09, 13/09, 02/13, 08/13 i 09/13-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Makarske dana 30. studenoga 2016. godine, O B J A V L J U J E


                 produljenje roka za dostavu ponuda po JAVNOM POZIVU


za zakup sajamskih kućica za ugostiteljstvo i trgovinu za vrijeme održavanja manifestacije „Božićni grad 2016.“ od 10. studenog 2016.

Produljuje se rok za dostavu ponuda za zakup sajamskih kućica, za ugostiteljsku djelatnost, označenih brojevima 9 i 10 u Planu rasporeda sajamskih kućica, do 1. prosinca 2016. do 12,00 sati.
Pravo sudjelovanja na javnom pozivu nemaju ponuditelji koji su već ostvarili pravo zakupa sajamske kućice.
Ponuditelji koji su prethodno podnijeli urednu ponudu, ali nisu ostvarili pravo zakupa, nisu dužni dostaviti već dostavljenu dokumentaciju, već samo novu ponudu cijene zakupa, dok Ponuditelji koji su prethodno dostavili nepotpunu dokumentaciju dužni su, uz novu ponudu cijene zakupa dostaviti i svu traženu dokumentaciju po javnom pozivu.
Ponuditelji koji su uplatili jamčevinu, ali ne u propisanom iznosu za kućicu 9 ili 10, dužni su uplatiti samo razliku jamčevine propisane za navedene kućice.

 

Klasa: 380-01/16-10/1
Ur.broj: 2147/05-04-12/1-16- 22

Makarska, 30. studenoga 2016.g.                                                             Gradonačelnik

                                                                                                                         Tonći Bilić, ing.

 

Plan rasporeda sajamskih kućica možete pogledati pritiskom na poveznicu

makarska.hr/clients/1/documents/2970.pdf


 

makarska logo