14°C weather icon

Bespovratna sredstva Splitsko-dalmatinske županije: 20,000.00 za Projekt izrade elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš sportske luke Arbun

01.07.2018.

Grad Makarska je na Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga u sklopu Programa sufinanciranja projekata na pomorskom dobru u Splitsko-dalmatinskoj županiji za 2018. godinu prijavio projekt Izrade elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za projekt rekonstrukcija sportske luke Arbun i ostvario sufinanciranje u iznosu od 20.000,00 kuna.

Postojeća sportska luka se nalazi na zapadnom području akvatorija i pruža se obalnom linijom od Malog mula do sredine poluotoka Sv. Petra. Iz samog kraja uvale  pruža se postojeći gat nadograđivan u više navrata ukupne dužine 140,0 m. Sadašnje stanje ne omogućuje kvalitetno uređenje sportske luke iz razloga nesigurnog priveza brodova. Izgradnjom lukobrana na istočnoj strani akvatorija gradske luke (područje Osejava) ostvarile su se pretpostavke u smislu kvalitetnijeg korištenja gradske luke u Makarskoj, a to se prvenstveno odnosi na proširenje sportske luke Arbun, te očuvanje cijele obalne konstrukcije gradske luke. Rekonstrukcijom sportske luke Arbun ukupan kapacitet luke povećao bi se na cca. 151 okomiti vez za brodice.

Grad Makarska stoga je naručio izradu elaborata  za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za projekt Rekonstrukcije sportske luke Arbun u Makarskoj, obzirom da je  Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš za projekt sportske luke  sljedeći korak za dobivanje lokacijske dozvole s ciljem konačne realizacije ključnog projekta za Grad Makarsku.

makarska logo