30°C weather icon

Arhiva

Izgradnja i rekonstrukcija Ulice Put Mlikarica

Izgradnja i rekonstrukcija nastavka Kotiške ulice

Izgradnja i rekonstrukcija nogostupa u dijelu Ulice kralja Zvonimira

Izgradnja dijela Šetališta Put Cvitačke

Rekonstrukcija i uređenje ulice Kalalarga, te rekonstrukcija vodovodne i kanalizacijske linije i izgradnja oborinske kanalizacije

Izgradnja oborinske kanalizacije na području Zelenke

Prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola (2012./1013.)

Nabava uredskog materijala (2012)

Izgradnja i rekonstrukcija dijela ulice Put Makra i dijela ulice Petorice Alačevića, sa raskrižjem između tih ulica

Opskrba električnom energijom (2012.)

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za oborinsku kanalizaciju na području Zelenke prema idejnom rješenju

Fekalni kolektor naselja Puharići

Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Prodani - Požare

Izgradnja ulice paralelne sa Zadarskom

Prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola (2011./2012.)

Izgradnja ulice paralelne sa Zadarskom ulicom (dijela)

Izgradnja i rekonstrukcija ulice unutar Donje Luke 3

Izgradnja oborinske odvodnje u dijelu Zadarske ulice

Izgradnja oborinske odvodnje na području Donje Luke 3

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje (2011.)

Nabava plažnih tuševa na kovanice

Izgradnja nastavka Ulice petorice Alačevića

Opskrba električnom energijom (2011.)

Izgradnja kanalizacijskog kolektora - Moča

Izrada UPU naselja ''Veliko Brdo 1'', ''Zelenka 1'' i ''Zelenka 3''

Prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola

Prijevoz učenika osnovnih škola

Izgradnja i rekonstrukcija ulice u Velikom Brdu

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

Uređenje sportskog centra

Nabava uredskog materijala

Nabava uredskog materijala

Opskrba električnom energijom

makarska logo