21°C weather icon

Arhiva natječaja

Natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto diplomirani knjižničar od 30.06.2016. Natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto diplomirani knjižničar od 23.08.2016. Obavijest o testiranju - natječaj za prijam na radno mjesto viši stručni suradnik/ca za odnose s javnošću i protokol Natječaj za prijam na radno mjesto viši stručni suradnik/ca za odnose s javnošću i protokol Poziv za prethodnu provjeru znanja - djelatnik na parkingu Objava o prethodnoj provjeri znanja - Odjel za financije Obavijest o provođenju prethodne provjere znanja kandidata Natječaj - djelatnik na parkingu Obavijest o odgodi prethodne provjere znanja i spsobnosti kandidata Oglas za prijam u službu Natječaj za davanej u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Makarske Oglas za prijam u službu Oglas za prijam u službu - pomoćni radnik NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Makarske Obavijest o testiranju kandidata za prijem u službu vježbenika na radno mjesto prometnog redara NATJEČAJ za prijam u službu vježbenika u Odjelu za gospodarenje prostorom - radno mjesto prometni redar OBAVIJEST o testiranju kandidata NATJEČAJ za prijam u službu stručnog referenta – komunalni redar (m/ž) u Odjel za gospodarenje prostorom – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme. NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima za akademsku godinu 2010./2011. NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima za akademsku godinu 2010./2011. PRIJAVNICA za udruge za financiranje iz Proračuna Grada Makarske u 2011. godini JAVNI POZIV za financiranje programa udruga građana iz Proračuna Grada Makarske za 2011. godinu Prijavnica za studente za sufinanciranje prijevoza za 2010./2011. JAVNI POZIV redovitim studentima s područja grada Makarske za sufinanciranje prijevoza za akademsku godinu 2010./2011. Objava o prethodnoj raspravi o nacrtu prijedloga UPU-a naselja "Zelenka 2" Makarska Objava o prethodnoj raspravi o nacrtu prijedloga UPU-a naselja "Volicija 2" Makarska NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Makarske Objava o javnoj raspravi o Prijedlogu UPU-a ugostiteljsko-turističke zone Makarska – zapad 3 NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradskog muzeja Makarska Objava o prethodnoj raspravi o nacrtu prijedloga UPU-a ugostiteljsko turističke zone Makarska - Zapad 3 Objava o javnoj raspravi o Prijedlogu UPU-a sportsko rekreativne zone Platno NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Makarske NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Makarske NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja za akademsku godinu 2009./2010. POZIV za zakup štanda na Božićnom sajmu od 5. prosinca do 4. siječnja POZIV za redovne studente (sufinanciranje prijevoza redovnih studenata) NATJEČAJ za dodjelu kredita studentima s područja grada Makarske za akademsku godinu 2009./2010. NATJEČAJ - za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja za akademsku godinu 2009./2010. NATJEČAJ za prijem u službu NATJEČAJ za prijem u službu NATJEČAJ za prijam u službu na određeno vrijeme PONIŠTENJE NATJEČAJA za prijam u službu PONIŠTENJE NATJEČAJA za prijam u službu OGLAS za prijam u službu NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Makarske NATJEČAJ za prijem u službu upravitelja Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Makarskoj NATJEČAJ za dodjelu kredita studentima s područja grada Makarske za akademsku godinu 2007./2008. POZIV za vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama na kojima se planira gradnja polivalentne dvorane i dvorane za vaterpolo JAVNI NATJEČAJ za dodjelu koncesije za obavljanje poslova premještanja i blokiranja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila na području Grada Makarske NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja s područja grada Makarske JAVNI POZIV za utvrđivanje liste reda prvenstva za davanje na korištenje grobnog mjesta NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Makarske JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda radi davanja u zakup montažnih objekata i štandova u okviru manifestacije „Božićni grad 2013.“ JAVNI POZIV za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Odjel za gospodarenje prostorom Grada Makarske JAVNI NATJEČAJ za prodaju službenog vozila JAVNI POZIV za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Uredu gradonačelnika Grada Makarske NATJEČAJ za dodjelu javne površine za prometovanje turističkog panoramskog vlakića na području grada Makarske NATJEČAJ (ponavlja se) za dodjelu javne površine za prometovanje turističkog panoramskog vlakića na području grada Makarske NATJEČAJ za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje ZAHTJEV ZA KUPNJU STANA iz Programa društveno poticane stanogradnje JAVNI NATJEČAJ za prodaju službenog vozila JAVNI POZIV za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Odjelu za društvene djelatnosti Grada Makarske Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Makarske JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROJEKTA „POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U KUĆANSTVIMA (OBITELJSKIM KUĆAMA I VIŠESTAMBENIM ZGRADAMA) U GRADU MAKARSKOJ“ (za preostala sredstava) JAVNI NATJEČAJ za prodaju službenog vozila OGLAS za radno mjesto diplomirani knjižničar, na određeno puno radno vrijeme, do povratka radnika s bolovanja NATJEČAJ za dodjeljivanje minimalno 2.650 državnih stipendija (sukladno osiguranim sredstvima u Državnom proračunu) redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj i studentima s invaliditetom poslijediplomskih sveučilišnih studija za 2014. Zapisnik s prethodne provjere znanja te sposobnosti kandidata, održane dana 27. siječnja 2014. , u svezi natječaja za radno mjesto referenta u Odsjeku za prostorno uređenje i graditeljstvo Odjela za gospodarenje prostorom N A T J E Č A J za prijem u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto višeg referenta u Odsjeku za prostorno uređenje i graditeljstvo u Odjelu za gospodarenje prostorom Grada Makarska POZIV za prethodnu provjeru znanja te sposobnosti (natječaj za radno mjesto višeg referenta u Odsjeku za prostorno uređenje i graditeljstvo u Odjelu za gospodarenje prostorom Grada Makarske) JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROJEKTA „POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U KUĆANSTVIMA (OBITELJSKIM KUĆAMA I VIŠESTAMBENIM ZGRADAMA) U GRADU MAKARSKOJ“ (za preostala sredstava) N A T J E Č A J za prijem u službu na neodređeno vrijeme za radno mjesto administrativnog referenta u Pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Makarskoj Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora - obavijest o otvaranju ponuda N A T J E Č A J za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Makarske Obavijest o održavanju prethodne provjere znanja i sposobnosti - oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Odjelu za financije i proračun POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU) za prijem u službu na određeno vrijeme u Odjelu za financije i proračun na radno mjesto referent za blagajničko poslovanje JAVNI NATJEČAJ za obavljanje komunalne djelatnosti obvezatne preventivne dezinsekcije i deratizacije na području Grada Makarske Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Odjelu za gospodarenje prostorom Grada Makarska JAVNI POZIV za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Uredu gradonačelnika Grada Makarska JAVNI POZIV za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Odjelu za financije i proračun Grada Makarska OBAVIJEST O PROVOĐENJU PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA OBAVIJEST O PROVOĐENJU PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA NATJEČAJ za prijam u službu viši stručni suradnik za pripremu sjednica Gradskog vijeća OGLAS za prijam u službu viši stručni suradnik za kulturu OGLAS za prijam u službu -djelatnik na hortikulturi Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme - djelatnik na hortikulturi 2032 Oglas za prijam u službu - djelatnik na parkingu Oglas za prijam u služu - djelatnik na parkingu Oglas za prijam u službu - servisna služba Javni poziv - stručno osposobljavanje za rad u Odjelu za društvene djelatnosti Obavijest o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Makarske (24.11.2015) Oglas za prijem u službu- Pomoćni radnik uPogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Makarske (13.10.2015.) Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Makarske- Kalalarga (22.09.2015.) Javni natječaj za imenovanje pročelnika Odjela za komunalne djelatnosti Grada Makarske Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Makarske (08.09.2015.) Obavijest o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata- unutarnji revizor Obavijest o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata- unutarnji revizor RIBARSKE VEČERI- POPIS KORISNIKA Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Makarska- Kačićev trg 9 natječaj za imenovanje unutarnjeg revizora na neodređeno vrijeme oglas za prijem u službu na neodređeno vrijeme- pomoćni radnik u Pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti Oglas za prijem u službu- djelatnik na parkingu Poništenje natječaja za prijem u službu pročelnika Upravnog odjela za komunalne djelatnosti NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA MAKARSKE (16.06.2015.)
makarska logo