14°C weather icon

Anketa za iskazivanje interesa za kupnju grobonica

30.04.2008.

8.5.08.

Na temelju članka 19. Poslovnika o radu Gradskog poglavarstva Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske br. 7/06) Gradsko poglavarstvo Grada Makarske na 35. sjednici održanoj dana 18. travnja 2008. godine, donijelo jeZ A K LJ U Č A K


o provedbi ankete za iskazivanje interesa za kupnju grobnica na groblju
Sv. Križ u Makarskoj i groblju u Velikom BrduČlanak 1.


Ovim Zaključkom pokreće se anketa za iskazivanje interesa za kupnju grobnica na groblju Sv. Križ u Makarskoj i groblju u Velikom Brdu.


Članak 2.


Izgradnjom, predviđenih, novih grobnih mjesta stvorit će se uvjeti za realizaciju interesa iz članka 1. ovog Zaključka.


Članak 3.


Anketa će se sprovesti putem anketnih listića koje će građani dobiti na porti zgrade Grada i popunjene ubaciti u anketnu kutiju.
Anketa traje 15 dana od dana objave u Glasilu Grada Makarske – Makarsko primorje.

Članak 4.


Ovaj Zaključak objavit će se na oglasnoj ploči Grada, Glasilu Grada Makarske – Makarsko primorje i putem Radija Makarska rivijera.


Članak 5.


Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-01/08-01/2560
Makarska: 18. travnja 2008.
Predsjednik Gradskog poglavarstva
Marko Ožić Bebek, dr. med.

makarska logo