- weather icon

Aktualni natječaji za sufinanciranje i dodjelu donacija udrugama

20.03.2009.

27.3.09.


S obzirom da u Makarskoj djeluje velik broj kulturnih, sportskih, braniteljskih, društvenih, socijalnih, ekoloških i ostalih udruga i udruženja, koji kroz razne projekte i programe ostvaruju svoje godišnje planove, ovim putem obavještavavamo iste o aktualnim natječajima za sufinanciranje i dodjelu donacija i sponzorstava na koje mogu aplicirati svoje projekte.
Natječaji su to tijela državne uprave, nacionalnih zaklada, hrvatskih tvrtki i ostalih donatora.
Uz to, dostavljamo i indikativni kalendar raspisivanja natječaja za potpore programima i projektima udruga iz državnog proračuna, kojeg možete preuzeti OVDJE.
Za savjetovanje o pripremi dokumentacije i podnošenju prijava, informacije se mogu dobiti u Uredu gradonačelnika, ured br. 9.

 


OTVORENI NATJEČAJI- MINISTARSTVO TURIZMA
objavilo je 11. veljače 2009. javne pozive za prijavu projekata u okviru Programa potpore i kreditiranja, a u sklopu dodjele bespovratnih financijskih poticaja u 2009.
Rok za dostavljanje projektnih prijedloga je do iskorištenja proračunom predviđenih sredstava, odnosno najkasnije do 30. rujna 2009.
Ukupno je objavljeno 12 javnih poziva:

1. Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu državne potpore temeljem Programa poticanja zaštite, obnove i uključivanja u turizam baštine u turistički nerazvijenim područjima „BAŠTINA U TURIZMU”;

2. Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu državne potpore temeljem Programa poticanja razvoja tematskih turističkih putova u Republici Hrvatskoj „TEMATSKI PUTOVI“;

3. Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu državne potpore temeljem Programa poticanja unaprjeđenja izrade i plasmana suvenira „IZVORNI SUVENIR“;

4. Javni poziv za poticanje formiranja multisektorskih klastera za potrebe turizma u 2009. godini;

5. Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu državne potpore temeljem Programa poticanja razvoja posebnih oblika turizma na kontinentu ''TURIZAM BEZ ZAPREKA'';

6. Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu državne potpore temeljem Programa poticanja razvoja posebnih oblika turizma na kontinentu ''TURIZAM KROZ REGIJE'';

7. Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu državne potpore temeljem Programa poticanja razvoja posebnih oblika turizma na kontinentu u 2009. godini ''ZELENA BRAZDA'';

8. Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu državne potpore temeljem Programa poticanja razvoja posebnih oblika turizma na moru u 2009. godini ''PLAVA BRAZDA'';

9. Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih financijskih poticaja manifestacijama i drugim promotivnim aktivnostima u funkciji razvoja turizma u 2009. godini;

10. Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu državnih potpora male vrijednosti programima i projektima za unaprjeđenje kvalitete ugostiteljske industrije;
11. Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava turističkim projektima kojima su prethodno odobrena sredstva iz predpristupnih fondova EU i drugih međunarodnih fondova;

12. Javni poziv za kandidiranje za dodjelu bespovratnih financijskih poticaja za stručne i obrazovne programe strukovnih udruga i drugih neprofitnih organizacija u 2009. godini.

Detaljne informacije,uključujući obrasce, dostupne su na internetskoj stranici Ministarstva turizma- MINISTARSTVO KULTURE 
objavilo je Javni poziv za dostavu projekata iz područja zaštite prirode u svrhu financiranja iz sredstava Državnog proračuna raspoloživih u 2009. godini. Predlagatelj projekta može biti udruga, društvo ili organizacija, obrazovna institucija, JU za upravljanje zaštićenim područjima i/ili zaštićenim prirodnim vrijednostima na području županije ili fizička osoba.
Potrebnu dokumentaciju i detaljne upute potražite na Internet stranicama Ministarstva kulture - MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI objavilo je:

1. Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih djeci u okviru Nacionalne kampanje protiv tjelesnog kažnjavanja djece u Republici Hrvatskoj za financijsku potporu unutar raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2009. godinu na poziciji Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti;
2. Javni poziv za Mjeru stručnog osposobljavanja Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja;
3. Javni poziv za Mjeru potpore za proširenje postojeće djelatnosti Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja nezaposlenih hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja;
4. Poziv za prijavu projekta udruga koje se bave problemima i zadovoljavanjem potreba osoba s invaliditetom i udruga koje pridonose borbi protiv droga i svih drugih oblika ovisnosti u RH za financijsku potporu iz dijela prihoda igara na sreću za 2009.
Više na stranicama Ministarstva

 - NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
raspisala je 19. 1. 2009. poziv za iskaz interesa za suradnju u području prijenosa znanja i iskustava iz Republike Hrvatske na međunarodnoj razini:
a) Znanje bez granica A (za sudjelovanje predstavnika i predstavnica udruga iz Hrvatske na međunarodnim skupovima u inozemstvu);
b) Znanje bez granica B (za sudjelovanje inozemnih stručnjaka i stručnjakinja na skupovima u Hrvatskoj) za 2009. godinu.
Više o naječaju - HRVATSKA LUTRIJA d.o.o.
objavila je Natječaj za dodjelu donacija u 2009. „Više od igre“
Donacije se odnose na projekte s područja:
- humanitarno djelovanje i zaštita zdravlja,
- mladi i sport,
- kultura i umjetnost,
- obrazovanje i znanost.
Više na stranicama Lutrije d.o.o.
- NATJEČAJ ZA PROGRAM "Mladi na djelu" za Republiku Hrvatsku u 2009.
Za Republiku Hrvatsku u 2009. godini u okviru pripremnih mjera dostupne su sljedeće aktivnosti:
-Aktivnost 1.1 – Razmjena mladih,
-Aktivnost 2 – Europska volonterska služba,
-Aktivnost 4.3 – Osposobljavanje i umrežavanje osoba aktivnih u radu s mladima i organizacijama mladih.
Više na stranicama NATJEČAJI U KULTURI


Grad Makarska je u ovoj godini prijavio 2 projekta na natječaje UNDP-a, a vezana za projekt Justice and Securiy, a na natječaj Ministarstva turizma čak 5 projekata.
O njihovim rezultatima na vrijeme ćemo obavijestiti javnost!

 

makarska logo