20°C weather icon

Advent u Makarskoj- BOŽIĆNI GRAD 2019.: Odluka o odabiru ponuditelja koji su ostvarili pravo zakupa kućica za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva i trgovine - PONOVLJENI JAVNI POZIV

22.11.2019.

Na temelju članka VIII. Ponovljenog javnog poziva za dostavu ponuda za zakup kućica za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva i trgovine za vrijeme Adventa u Makarskoj - BOŽIĆNI GRAD 2019. Klasa:610-01/19-01/10, Ur.broj: 2147/01-03/3-19-17 od 19. studenog 2019.g.                         Komisija za provođenje javnog poziva i otvaranje ponuda za zakup kućica za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva i trgovine za vrijeme Adventa u Makarskoj - BOŽIĆNI GRAD 2019. (u daljnjem tekstu: Komisija za zakup kućica) dana 22. studenog 2019.g. donosi

 

 

 

ODLUKU

o odabiru ponuditelja koji su ostvarili pravo zakupa kućica za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva i trgovine za vrijeme Adventa u Makarskoj - BOŽIĆNI GRAD 2019. (Ponovljeni javni poziv)

 

I.

Ponuditelji koji su ostvarili pravo zakupa kućica za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva za vrijeme Adventa u Makarskoj - BOŽIĆNI GRAD 2019. su:

 

Redni broj kućice (ugostiteljstvo)

Ponuditelj koji je ostvario pravo zakupa kućice

8

DALMATIEN REISEN j.d.o.o.

10

MOTO KLUB “KONJATOSI”

14

VATERPOLSKI KLUB “GALEB-MAKARSKA RIVIJERA”

15

MLINAREVIĆ j.d.o.o.

17

MIROSLAV KURILJ vl. obrta za ugostiteljstvo “MAESTRO”

 

II.

             

Protiv ove Odluke može se podnijeti prigovor Gradonačelniku Grada Makarske najkasnije do 25. studenog (ponedjeljak) 2019.g. do 13,00 sati, bez obzira na način dostave prigovora.

Prigovor se podnosi na adresu: Grad Makarska, 21300 Makarska, Obala kralja Tomislava 1, s naznakom “Božićni grad 2019. – PRIGOVOR”.

Odluka Gradonačelnika po prigovoru je konačna.

Konačna Odluka o odabiru ponuditelja koji su ostvarili pravo zakupa objavljuje se na mrežnim stranicama Grada Makarske www.makarska.hr

Po konačnosti Odluke o odabiru ponuditelja koji su ostvarili pravo zakupa kućica, a uz dostavu dokaza o uplati ukupnog iznosa ponuđene zakupnine, uvečane za iznos PDV-a sklopit će se Ugovor o zakupu kućice. Dokaz o uplati ukupnog iznosa ponuđene zakupnine, uvečan za iznos PDV-a  sastavni je dio Ugovora o zakupu kućice.

 

III.

            Ova Odluka objavit će se na mrežnim stranicama Grada Makarske www.makarska.hr i na oglasnoj ploči Grada.

 

 

Klasa:  610-01/19-01/10                                                       

Ur.broj: 2147/01-03/3-19-27                                                                                             

Makarska, 22. studenog 2019.g.                       

                                         

 

makarska logo