20°C weather icon

Advent u Makarskoj - BOŽIĆNI GRAD 2019.: Konačna odluka o odabiru ponuditelja koji su ostvarili pravo zakupa kućica za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva i trgovine

21.11.2019.

Na temelju članka VIII. Javnog poziva za dostavu ponuda za zakup kućica za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva i trgovine za vrijeme Adventa u Makarskoj - BOŽIĆNI GRAD 2019. Klasa:         610-01/19-01/10, Ur.broj: 2147/01-03/3-19-2 od 04. studenog 2019.g. Komisija za provođenje javnog poziva i otvaranje ponuda za zakup kućica za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva i trgovine za vrijeme Adventa u Makarskoj - BOŽIĆNI GRAD 2019. (u daljnjem tekstu: Komisija za zakup kućica) dana 21. studenog 2019.g. donosi

 

KONAČNU ODLUKU

o odabiru ponuditelja koji su ostvarili pravo zakupa kućica za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva i trgovine za vrijeme Adventa u Makarskoj - BOŽIĆNI GRAD 2019.

 

I.

Ponuditelji koji su ostvarili pravo zakupa kućica za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva za vrijeme Adventa u Makarskoj - BOŽIĆNI GRAD 2019. su:

Redni broj kućice (ugostiteljstvo)

Ponuditelj koji je ostvario pravo zakupa kućice

6

JOSIPA RAJČEVIĆ vl. obrta za ugostiteljstvo FRITULE MIČI

12

KONDICIJSKA PRIPREMA SPORTAŠA MAKARSKA - KPS Makarska

16

ELJUGA d.o.o.

18

TEO VUKOVIĆ vl. obrta za ugostiteljstvo YETI

 

II.

Ponuditelji koji su ostvarili pravo zakupa kućica za obavljanje djelatnosti trgovine za vrijeme Adventa u Makarskoj - BOŽIĆNI GRAD 2019. su:

Redni broj kućice (trgovina)

Ponuditelj koji je ostvario pravo zakupa kućice

1

OKMAŽIĆ SNJEŽANA vl. trgovačkog obrta Ramova

2

UDRUGA OŠ’ NEŠ Makarska

3

OPG DANJA VRANJEŠ

 

III.

            Pozivaju se ponuditelji koji su ostvarili pravo zakupa kućica da uplate ukupan iznos ponuđene zakupnine, uvečane za iznos PDV-a te potom pristupe u zgradu Grada Makarske, Obala kralja Tomislava 1, soba broj 28 II. kat radi potpisivanja Ugovora o zakupu kućice, najkasnije do 29. studenog 2019.g. i dostave dokaz o uplati, koji će biti sastavni dio Ugovora..

U slučaju da odabrani ponuditelj odustane od ponude nakon objave ove Odluke ili ne uplati ponuđeni iznos zakupnine uvećan za iznos PDV-a do roka navedenog u prethodnom stavku, Grad Makarska zadržava uplaćenu jamčevinu, a kućicu može ponuditi slijedećem ponuditelju s najvećom ponuđenom zakupninom za tu kućicu.

 

IV.

Primopredaja kućice zakupniku vrši se po predočenju potpisanog Ugovora o zakupu kućice komunalnom redaru Grada Makarske.

 

V.

            Ova Odluka objavit će se na mrežnim stranicama Grada Makarske www.makarska.hr

 

 

Klasa:  610-01/19-01/10                                                       

Ur.broj: 2147/01-03/3-19-19                                                                        

Makarska, 21. studenog 2019.g.                       

                                                                                                          Komisija za zakup kućica

 

makarska logo