9°C weather icon

Adriatico Sociale - nastavak suradnje na projektima EU - IPA

23.05.2008.

27.5.08.

Izaslanstvo Grada Makarske u sastavu: Žarko Klapirić- izaslanik gradonačelinka i Gradskog poglavarstva, te predsjednik Odbora za suzbijanje bolesti ovisnosti, Marina Andačić Krivić- stručna suradnica Odjela za društvene djelatnosti, te predsjednica Povjerenstva za provedbu projekta Adriatico Sociale i Lidija Vukadin – stručna suradnica Ureda gradonačelnika, te član Povjerenstva za provedbu projekta Adriatico Sociale bilo je u radnom posjetu gradovima Roseto degli Abruzzi, Pescara te Cervia od 19. do 24. svibnja 2008.
Povod posjeta je početak rada na projektu Adriatico Sociale, programu prekogranične suradnje čiji je nositelj upravo grad Roseto degli Abruzzi (grad prijatelj Grada Makarske), te ostali partneri: gradovi Pescara, Porto San Giorgio, Cervia, Abruzzo Sviluppo, komuna L.A.A.D. Onlus, gradovi Makarska i Split. Projekt je baziran na razmjeni iskustava na primjerima dobre prakse, uspostavljanja mreže gradova i razmjeni podataka u cilju razvoja socijalne politike (more kao poveznica), a financira se iz projekta EU INTERREG III A.
U Gradu Roseto degli Abruzzi održane su dvije radionice na kojima su definirane smjernice i ciljevi daljnje suradnje na ovom, ali i na budućim novim projektima pri Europskoj uniji (IPA), koje treba dobro pripremiti od samog početka, te uspostaviti mrežu kontakata na temelju potreba svih gradova koji će biti uključeni u projekte. Radionicama je nazočio i gradonačelnik Grada Roseto degli Abruzzi Franco Di Bonaventura.
Također je upriličeno svečano otvaranje Centra Adriatico Sociale, kojeg su otvorili predstavnici Grada Roseto degli Abruzzi, Grada Cervia i Grada Makarska. Centar Adriatico Sociale je koordinacijski centar koji će komunicirati sa svim partnerima u ovom, ali i budućim projektima, prikupljati i arhivirati podatke, te obavljati istraživanja. U Centru je zaposleno nekoliko stručnjaka iz različitih područja. Važno je istaknuti kako je Grad Makarska dobio priliku predstaviti važnost Makarske u projektu Adriatico Sociale na nacionalnoj televiziji Rai Uno, za koju je izjavu dala Lidija Vukadin.
Delegacija Grada Makarske posjetila je ustanove Roseta: dječji vrtić, udruženje umirovljenika, igraonicu te centar za djecu s posebnim potrebama i osobama s invaliditetom, volonterski centar, a nakon toga upriličen je posjet Gradu Pescara. Domaćin Gianni Cordova, predsjednik komune L.A.A.D. Onlus prezentirao je način rada i radne terapije s ovisnicima opojnih droga, koji su na odvikavanju. Komuna se nalazi u centru grada, odlično je opremljena i organizirana. Osim nekoliko stručnih kadrova, ističe se veliki broj volontera. Štićenici komune za izaslanstvo Makarske pripemili su nezaboravnu večeru u ugodnoj atmosferi, nakon čega su se razmijenili prigodni darovi. Karizmatični g. Cordova ističe se svojim stručnim i upornim radom, te je kao takav positigao izvrsne rezultate s mladim ljudima unutar i van komune.
U gradu Cervia održana je radionica na temu: Sudjelovanje nevladinih udruga u socijalnoj politici na području jadranskih regija, te razmjena iskustava svih sudionika. Predstavnici Grada Makarske održali su prezentaciju na temu: Rad nevladinih udruga u Republici Hrvatskoj, te primjer dobre suradnje Grada Makarska i udruge Savjetovalište Lanterna (primjer projekta («Izaberi nešto za sebe»). Žarko Klapirić s gradonačelnikom Grada Cervia Robertom Zoffoliem razmijenio je pozdrave i prigodne poklone.
More kao veza za suradnju u socijalnoj politici, Forum – rasprava i usporedba socijalne politike na području Jadranskog mora, Uloga mreže socijalne politike u izgradnji privatno-javnog partnerstva i socijalne skrbi, Funkcioniranje i rad nevladinih organizacija- primjeri iz prakse, Suradnici u izgradnji socijalne politike: što nude i kako rade.Gradu Makarskoj predložene su dvije faze projekta:


• Prva faza obuhvaća sudjelovanje dvoje službenika iz Grada Makarske u radu komune L.A.A.D. Onlus u Pescari, koji bi stečeno iskustvo prezentirali u svom gradu, te na temelju čega bi i navedena prezentacija bila dio biblioteke u Centru Adriatico Sociale, a koristila bi se u budućoj praksi na temu bolesti ovisnosti. U ovoj fazi predviđeno je i predavanje jednog od stručnjaka iz Italije, na temu bolesti ovisnosti u Makarskoj ili Splitu. Vrijeme boravka je fleksibilno.


• Druga faza obuhvaća rad jedne osobe iz Makarske u Centru Adriatico Sociale, koja bi ondje boravila mjesec dana. Ova osoba trebala bi biti visokoobrazovana – društvene znanosti. Potrebna je zbog specifikacije zakona, prikupljanja statističkih podataka, te pomoći u zajedničkom istraživanju svih gradova partnera.


• Završna faza projekta odnosi se na seminar, koji je predviđen 27. lipnja 2008., na kojem bi se prezentirali rezultati i sve što je do tada napravljeno. Na seminar su pozvani, osim službenika koji rade na projektu, i čelnici gradova.


  

sl. 1. Žarko Klapirić i gradonačelnik Franco Di Bonaventura 

 

 

sl. 2. Izjava za Rai Uno

 

sl. 3. Svečano otvaranje Centra Adriatico Sociale

 

 

sl.4. Centar Adriatico Sociale (na sl. s desna: Marina Andačić Krivić, Žarko Klapirić, Lidija Vukadin, Teresa Ginoble, zamjenica gradonačelnika te pročelnica Ureda za projekte Europske zajednice Grada Roseta degli Abruzzi, Franco Di Bonaventura, gradonačelnik Grada Roseto degli Abruzzi

 

sl. 5. Žarko Klapirić i Roberto Zoffoli, gradonačelnik Grada Cervia 

 

sl. 6. Radna grupa ispred zgrade Grada Roseto
sl. 7. Prezentacija u Gradu Cervia

 

 

sl. 8. Radionica u Gradu Rosetu

makarska logo