7°C weather icon

8. sjednica Gradskog vijeća Grada Makarske

25.02.2010.

26.02.10.Jučer (četvrtak) u prostorima Vatrogasnog doma s početkom u 16.00 sati održana je 8. sjednica Gradskog vijeća. Dnevni red sjednice je bio sljedeći:

1. Verifikacija Zapisnika s 7. sjednice Gradskog vijeća održane 21. prosinca 2009. godine;
2. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Ugostiteljsko-turističke zone Makarska – Zapad 3“ u Makarskoj;
3. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja „Veliko Brdo 1“ u Velikom Brdu;
4. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja „Zelenka 1“ u Makarskoj;
5. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja „Zelenka 2“ u Makarskoj;
6. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja „Zelenka 3“ u Makarskoj;
7. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Volicija 1“ u Makarskoj;
8. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Volicija 2“ u Makarskoj;
9. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja „Glavica“ u Makarskoj;
10. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja „Peškera“ u Makarskoj;
11. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja „Bilaje 1“ u Makarskoj;
12. Prijedlog Zaključaka o davanju suglasnosti na izjavu o osnivanju „Žičara Biokovo“ društva s ograničenom odgovornošću za prijevoz, turizam i usluge;
13. Prijedlog Zaključaka o davanju suglasnosti gradonačelniku na sklapanja Ugovora o osnivanju prava služnosti na javnim površinama Grad Makarske u korist HT – Hrvatske telekomunikacije d.d. Zagreb;
14. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izvješće o ispunjavanju plana i programa rada za 2009. godinu Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Makarskoj;
15. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Biokovsko zvonce“ Makarska za pedagošku godinu 2008./2009.

Gradsko vijeće prihvatilo je sve točke dnevnog reda, osim točke br. 13. Vezano za točku 13. donesen je zaključak kojim se prolongira donošenje odluke i obvezuje se gradonačelnik i Gradska uprava da pisano iznesu primjedbe na ugovor i pokušaju s HT-om iznaći bolje rješenje. Aktualna tema za gradsku upravu je i osnivanje društva „Žičara Biokovo d.o.o.“ - početni korak k realizaciji projekta žičare na Vošac. Za to osnivanje i početak realizacije projekta žičare, koji je od velike važnosti za grad Makarsku i za njene stanovnike i u turističkom i financijskom smislu, oporbeni vijećnici SDP-a i HNS-a su bili suzdržani tj. protiv.
makarska logo