12°C weather icon

8. makarska likovna kolonija

25.09.2011.

26.9.2011

Tradicionalna kulturno-umjetnička manifestacija Likovna kolonija Makarska 2011., održat će se i ove godine od 30 rujna do 3. listopada u hotelu Biokovka. Tema ovogodišnje osme Likovne kolonije je Tin Ujević i makarski krajobrazi. Voditeljica Likovne kolonije je ravnateljica Gradske galerije Antuna Gojaka Ivana Kokić. Značajno za spomenuti je i kako sva djela nastala u sklopu kolonije ulaze u fundus Galerije te na taj način ova muzejska ustanova (osnovana 1995. godine) redovito dopunjava svoj fundus. Ovogodišnja likovna kolonija bit će ujedno i kiparska.
Biografski podaci o sudionicima
Likovne kolonije 2011.Silva Bajić

Rođena je u Šibeniku, a živi u Zagrebu. Magistra je političkih znanosti - međunarodni odnosi. Radila je niz godina u Croatia filmu kao scenarist u studiju za animirani film.
Objavljuje priče, pjesme, slikovnice, igrice - cd, dvd, i edukativne sadržaje za djecu, te kratke priče za odrasle. Osmišljavala je i vodila kreativne radionice za djecu.
Više godina bavi se slikanjem. Sudjelovala je u više likovnih kolonija humanitarnog i drugog karaktera: Mađarevo, Čapljina, Zagreb.


Marina Bedek

Rođena je 1955. u Zagrebu. Studij ekonomije upisuje 1973., a istovremeno se posvećuje slikarstvu i keramici kao hobiju. Godine 1997. upisuje privatnu slikarsku akademiju pod stručnim vodstvom prof. Nuradina Dine Trtovca. Školovanje je završila 2001. Sudionica je mnogih likovnih kolonija. Izlagala je u Hrvatskoj i BiH. Organizatorica je i voditeljica likovne kolonije na otoku Krku, koja okuplja umjetnike iz čitave Hrvatske i inozemstva. Uglavnom radi slike s tematikom dalmatinskih i bosansko-hercegovačkih pejsažnih motiva.

Teo Bilas

Rođen je 27. rujna 1950. u Gradcu. Osnovnu školu završio je u Gradcu, a Srednju građevinsko tehničku u Splitu. Cijeli je radni vijek proveo u građevinarstvu i arhitekturi, a danas se bavi adaptacijom starih kuća. Kiparstvom se bavi od 1999. Živi i radi u Gradcu. Izlagao je na više skupnih i samostalnih izložbi.


Ante Brkić

Rođen je 1949. u Čapljini. Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu završio je 1976. Autor je nekoliko javnih spomenika u Hrvatskoj i BiH. Do danas je ostvario osam samostalnih i veliki broj skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Dobitnik je 10 domaćih i međunarodnih priznanja. Sudjelovao je na preko pedeset domaćih i međunarodnih slikarskih i kiparskih kolonija. Živi i radi u Čapljini. Voditelj je Međunarodne umjetničke kolonije u Počitelju.


Ante Dragobratović

Rođen je 1948. u Rabi. Živi i radi u Opuzenu. Slikarstvom se bavi od 1972. Do sada je imao 10 samostalnih i 55 skupnih izložbi. Član je i predsjednik Udruženja likovnih stvaratelja Opuzen.


Lili Gluić

Slikarica Lili Gluić rođena je u Splitu 1956. godine. Osnovnu i srednju školu završila je u Splitu. Tijekom školovanja život je odnosi na neko vrijeme u Švicarsku (Zurich) i Italiju (Milano), gdje se upoznaje sa europskom umjetnošću. Udaje se i seli u Nizozemsku (Amsterdam, Deventer), gdje dolazi u neposrdan dodir s djelima vrhunskih majstora haške škole i impresionizmom uopće, te Kanadu (Toronto).
Prvu izložbu priređuje u Muzeju grada Trogira, a likovna joj kritika omogućuje nastavak niza od 35 samostalnih izložbi do danas, u domovini i inozemstvu. Na poziv milanskog galeriste izlaže u Ars-Italica u centru Milana. Gostuje sa svojim radovima u Galeriji El hogar-Lugones u Buenos Airesu (Argentina). U Hrvatskom domu u Buenos Airesu izložbom uveličava proslavu Dana državnosti, pod pokroviteljstvom RH.
Kritičke osvrte o njenom slikarstvu pišu: dr. Sergio Rotta, dr. Fani Celio Cega, dr. A natolij Kudrjavcev, Rada Dragojević, Mirela Duvnjak, Andro Filipić, dr. Tonći Šitin, Nela Žižić, Lana Brkić-Filippi, Gita Dragičević i drugi.


Robert Jozić

Akademski kipar mlađe generacije. Umjetničku akademiju u Splitu, smjer kiparstvo polazio je 1997.-2001. Diplomirao je u klasi profesora Kuzme Kovačića. Od 2004. radi kao asistent na odjelu kiparstva Umjetničke akademije u Splitu, a zvanje predavača stekao je 2008. Autor je više javnih spomenika u Hrvatskoj.


Goran Milinković

Rođen je 1962.u Mostaru. Nakon završenog studija građevine na Građevinskom fakultetu u Mostaru 1987. aktivnije se počinje baviti slikarstvom. Galerijskim radom bavi se više od trinaest godina, a vlasnik je privatne galerije «Michelangelo» u Mostaru. Često sudjeluje na likovnim kolonijama i u humanitarnim akcijama. Trenutno pohađa Akedmiju likovnih umjetnosti u Mostaru.


Franjo Primorac

Rođen je 1959. Završio je Srednju školu primijenjenih umjetnosti u Sarajevu.Diplomirao je slikarstvo na Odsjeku slikarstva na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu.
Sudjelovao je na preko 200 skupnih, a ostvario je 25 samostalnih izložbi. Istaknuti je javni djelatnik u Čitluku (BiH).


Blaženka Salavarda

Rođena je 1960.u Knežpolju, BiH. Završila je Tekstilno-tehnološki fakultet u Zagrebu, a potom 1986. završava i ALU Zagreb u klasi Đure Sedera. Sudionica je brojnih skupnih i samostalnih izložbi.Radi u tehnici mozaika i vitraja. Njeni javni radovi nalaze se u brojnim crkvama u Hrvatskoj i BiH. Posebna stvaralačka pozornost usmjerena je motivima Križnog puta što predstavlja stožer njenog umjetničkog stvaranja. Snažne scene, dojmljive i naglašeno figurativne oplemenjene su u mozaicima ove autorice sućutnom toplinom i dubokim suosjećanjem.

Ana Skračić

Rođena je 19.10.1972. u Zagrebu. Srednju školu, Centar za primijenjenu umjetnost i dizajn završila je u zagrebu. Umjetničku akademiju u Splitu, smjer kiparstvo upisala je 2000. , a završila 2006. kod profesora dr. Nikole Džaje.
Izlagala je na skupnoj izložbi likovnih umjetnika u sklopu manifestacije Pasionska baština 2006. Sudjelovala je na kiparskoj koloniji u Vrsaru 2005. Autorica je jednog javnog djela i to poprsja Lovre Montija koje se nalazi ispred zgrade gradskog poglavarstva u Kninu.


Jadran Šantić Šangarelo

Rođen je 1949. godine u Splitu u obitelji koja je od ranije slikare i glazbenike akademce.
I sam se od ranog djetinjstva inficira slikarstvom pod uplivom ujaka akademskog slikara Ante Šantića. U monografiji profesora slikarstva Branka Ključe dobiva mjesto kao
dijete nadareno u likovnom izražavanju.
Apstinira 30 godina, a kroz to vrijeme bavi se amaterskom glumom i piše za Polet i ostale omladinske novine prošle države. Intenzivno piše poeziju, a 1992. godine izdaje
prvu zbirku ratne poezije u Hrvatskoj pod nazivom "Cvrčak u Svilaji".
Objavio je pet zbirki pjesama u nakladništvu Matice Hrvatske, KUD "Napredak" HR, te
narodnog sveučilišta Split.
Zadnjih nekoliko godina intenzivno se bavi kiparstvom na nagovor prijatelja Tea Bilasa a i slikarstvom. Sudionik je 16 likovnih kolonija i dviju skupnih izložbi slika.
Organizator je prve likovne kolonije "Vili Šutić", održane 2010. povodom proslave 100 godina turizma u Gracu.
Sudionik je i Kačićevih glasa u Bristu gdje pišući kao starac Milovan vodi konverzaciju sa starcem Radovanom, ali na temu novih političkih zbivanja.
Dragovoljac Domovinskog rata od 13.04.1991. god HRVI od 1993. godine. Nositelj je mnogih odlikovanja iz Domovinskog rata i reda Danice Hrvatske sa likom Katarine Zrinske


Krešimir Urlić

Rođen je 1981. u Makarskoj. Živi i radi u Zagrebu.
Nakon završene Zagrebačke škole za modu i dizajn (1999. godine) započinje studij na Akademiji likovnih umjetnosti u Veneciji (Accademia di Belle arti di Venezia), gdje u klasi prof.Carlo di Raco-a diplomira 2006. Osim slikarstvom bavi se ilustracijom , te opremom knjiga. Od 2000. bavi se umjetničkom fotografijom. Član je Foto kluba Zagreb. Sudjelovao je na više skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu.


Sunčica Travaš

Rođena je 1965. u Zagrebu. Po struci je pravnik, a slikarstvom se bavi od 1996. Članica je HDLU-a i LIKUMA. Izlagala je samostalno i na skupnim izložbama.
Slikarica čiji rad pratimo tijekom nekoliko posljednjih godina odlikuje se iznimnom produktivnošću. Prepoznatljivost motiva i efektan likovni izričaj; radi pretežno u ulju s prepoznatljivo bogatim teksturama približili su je javnosti.

Ante Živković Fošar

Rođen je u Opuzenu. Djetinjstvo je proveo u Dalmaciji. Slikarstvom se bavi od 1970. , a aktivno se uključuje u likovni život 1980. Završio je Fakultet za defektologiju i magistrirao na Medicinskom fakultetu. Likovnu naobrazbu usavršio je u majstorskoj radionici akademskog kipara Zlatka Čulara. Do sada je izlagao na 30 samostalnih i više od 100 skupnih izložbi u Hrvatskoj i Europi. Voditelj je brojnih likovnih kolonija u Hrvatskoj,pri čemu ćemo posebno istaknuti Likovnu koloniju Paunovac koja djeluje od 1979. godine. Slikarstvo ovog autora vjernog prvenstveno tehnici pastela odiše karakterističnim poimanjem oblika i forme. Nježne boje čine ga bliskim svakom promatraču. Ne mali segment njegova stvaranja predstavlja i dinamična osobnost koju snažno unosi kako u djela tako i u okružje u kojem stvara i živi.


Ankica Verhas

Slikarica je rođena u Slavonskom Brodu, gdje i danas živi i djeluje.
Diplomirala je na Pedagoškoj akademiji, a likovno se obrazovala kod akademske slikarice Vesne Pavlaković i akademskog slikara Igora Modrića. Slikarstvo je diplomirala u autorskoj školi slikanja «Agora». Samostalno izlaže od 1986. Među likovnom publikom poznata je kao slikarica cvijeća-mrtvih priroda. Sudionica je brojnih likovnih kolonija, a rado se odaziva i pozivima za sudjelovanje na humanitarnim akcijama.

makarska logo