10°C weather icon

6. tiskovna konferencija za novinare

24.05.2010.

25.05.2010.

6. konferencija za novinare

Danas, 25. svibnja 2010. godine (utorak), u sobi 26 zgrade Grada Makarske s početkom u 8.00 sati gradonačelnik je održao 6. konferenciju za novinare. Na konferenciji su prikazani akti točke usvojene na Gradskom vijeću (održanom 22. travnja 2010.) po prijedlogu gradonačelnika i akti gradonačelnika.

Točke usvojene na Gradskom vijeću po prijedlogu gradonačelnika:
1. Zaključak o prijedlogu prodaje neposredno pogodbom čest.zem 298/2 i čest.zem. 299/1 k.o. Makarska-Makar (parking i dvorište Vodovoda d.o.o.) (12. travnja 2010.)
2. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o osnivanju Javne ustanova „Gradska Glazba Makarska» (15. travnja 2010.)
3. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključak o pokretanju inicijative za proglašenje područja poluotoka Osejava park šumom i područja plaže Nugal značajnim krajobrazom (16. travnja 2010.)
4. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva (16. travnja 2010.)


Akti gradonačelnika:
1. Zaključak o davanju suglasnosti Zajednici sportskih udruga (Boksački klub «Biokovo») (2. travnja 2010.)
2. Zaključak o davanju suglasnosti Zajednici sportskih udruga (Boksački klub «Predator») (2. travnja 2010.)
3. Zaključak o davanju suglasnosti za početak rada programa obrazovanja odraslih Glazbene škole Makarska (12. travnja 2010.)
4. Zaključak o poništavanju Natječaja za prodaju dijela čest.zem. 299/1 k.o. Makarska Makar (14. travnja 2010.)
5. Plan kapitalnih ulaganja i investicijskog održavanja u osnovnom školstvu na području grada Makarske u 2010. godini (15. travnja 2010.)
6. Pravilnik o socijalnoj skrbi Grada Makarske (20. travnja 2010.)
7. Izmjene i dopune Plana kapitalnih ulaganja i investicijskog održavanja u osnovnom školstvu na području grada Makarske u 2010. godini (30. travnja 2010.)
8. Zaključak o razrješenju vršitelja dužnosti pročelnika u Odjelu za gospodarenje prostorom Grada Makarske (4. svibnja 2010.)
9. Zaključak o imenovanju Odbora za pripremu i organizaciju manifestacije «Makarsko ljeto 2010.» (4. svibnja 2010.)
10. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Odbora za školstvo Grada Makarske
(5. svibnja 2010.)
11. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za koncesiju za obavljanje poslova premještanja i blokade vozila (5. svibnja 2010.);
12. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za provođenje javne prodaje za predmete oduzete u provođenju ovlasti komunalnog redarstva (5. svibnja 2010.);
13. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana komisije za provođenje natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Makarske (5. svibnja 2010.);
14. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za promet (5. svibnja 2010.)
15. Rješenje o imenovanju člana Odbora za suzbijanje bolesti ovisnosti (5. svibnja 2010.);
16. Rješenje o imenovanju člana Odbora za uređenje postojećih atletskih terena na gradskom sportskom centru Makarska i izgradnju novog kompleksa za bacačke discipline (5. svibnja 2010.);
17. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Odbora za prostorno uređenje (5. svibnja 2010.);
18. Rješenje o razrješenju i imenovanju potpisnika računa Grada Makarske (5. svibnja 2010.)
19. Zaključak o davanju suglasnosti Zajednici sportskih udruga (Aikido klub «Zanshin») (6. svibnja 2010.)
20. Zaključak o prihvaćanju ponude za kupnju čest.zem. 333/8 k.o. Makarska Makar (11. svibnja 2010.)
21. Zaključak o imenovanju vršitelja dužnosti pročelnika u Odjelu za gospodarenje prostorom Grada Makarske (12. svibnja 2010.)
22. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Makarske (12. svibnja 2010.)

Nakon izlaganja o navedenim aktima, gradonačelnik i članovi Gradske uprave bili su dostupni novinarima za sva njihova pitanja.
makarska logo