23°C weather icon

5. konferencija za novinare

31.03.2010.

1.4.10.Danas, 1. travnja 2010. godine (četvrtak), u sobi 26 zgrade Grada Makarske s početkom u 8.00 sati gradonačelnik je održao 5. konferenciju za novina. Na konferenciji su prikazani akti točke usvojene na Gradskom vijeću (održanom 25. veljače 2010.) po prijedlogu gradonačelnika i akti gradonačelnika.

Točke usvojene na Gradskom vijeću po prijedlogu gradonačelnika:

 1. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Ugostiteljsko – turističke zone Makarska – Zapad 3“ u Makarskoj; (19. veljače 2010.),
 2. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja „Veliko Brdo 1“ u Makarskoj; (19. veljače 2010.),
 3. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja „Zelenka 1“ u Makarskoj; (19. veljače 2010.),
 4. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja „Zelenka 2“ u Makarskoj; (19. veljače 2010.),
 5. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja „Zelenka 3“ u Makarskoj; (19. veljače 2010.),
 6. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Volicija 1“ u Makarskoj; (19. veljače 2010.),
 7. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Volicija 2“ u Makarskoj; (19. veljače 2010.),
 8. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja „Glavica“ u Makarskoj; (19. veljače 2010.),
 9. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja „Peškera“ u Makarskoj; (19. veljače 2010.),
 10. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja „Bilaje 1“ u Makarskoj; (19. veljače 2010.),
 11. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na izjavu o osnivanju „Žičara Biokovo“, društva s ograničenom odgovornošću za prijevoz, turizam i usluge; (19. veljače 2010.),
 12. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključaka o davanju suglasnosti gradonačelniku za sklapanje Ugovora o osnivanju prava služnosti na javnim površinama Grada Makarske u korist HT-Hrvatski telekom d.d. Zagreb; (19. veljače 2010.),
 13. Zaključak o prijedlogu za davanje suglasnosti na Izvješće o ispunjavanju plana i programa rada za 2009. godinu Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Makarskoj; (19. veljače 2010.),
 14. Zaključak o prijedlogu za davanje suglasnosti na Izvješće o radu Javne ustanove Gradski sportski centar Makarska; (2. ožujka 2010.),
 15. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Rješenja o prijedlogu za razrješenje i imenovanje doktora medicine koji utvrđuju nastup smrti; (5. ožujka 2010.),
 16. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o dopuni Odluke o gradskim porezima Grada Makarske; (23. ožujka 2010.),
 17. Zaključak o utvrđivanju prijedloga UPU – sportsko rekreativne zone – PLATNO u Makarskoj; (24. ožujka 2010.)
Akti gradonačelnika:
 1. Zaključak o dodjeli stipendije Moniki Beus za akademsku godinu 2009./2010. (4. veljače 2010.),
 2. Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Stjepana Ivičevića Makarska za nabavu lož ulja. (9. veljače 2010.),
 3. Zaključak o davanju suglasnosti za gašenje javne rasvjete u gradu Makarskoj 27. ožujka 2010. od 20,30 do 21,30 sati; (25. veljače 2010.)

Nakon izlaganja o navedenim aktima, gradonačelnik i članovi Gradske uprave bili su dostupni novinarima za sva njihova pitanja.
makarska logo