17°C weather icon

38 godina vjernosti našem gradu

19.09.2012.

20.9.2012.


Obiteljska kuća Nade Mijačika punih 38 godina drugi je dom, kako je to sam istaknuo, Dieteru Freitagu iz Njemačke. G. Freitag, naime, od 1974. godine, bez prekida (!) ljetuje u Makarskoj, a dogodi se da i svoje uskršnje praznike provede ovdje. Kako bi se primjereno zahvalili g. Freitagu na toj dugogodišnjoj turističkoj vjernosti, zamjenici gradonačelnika Ivan Ivanda i Ante Novak, te direktor Tonči Lalić, danas su u Uredu gradonačelnika organizirali prijem za g. Freitaga i njegovog domaćina Ivicu Mijačiku.
U Makarsku se, kaže g. Freitag, zaljubio u svojoj 20-oj godini, kada je prvi put ovdje ljetovao sa svojim roditeljima, te nakon toga dolazi svake godine. Razloga je mnogo: prekrasan pejzaž, čisto more, planina Biokovo, dobra hrana, gostoljubivi domaćini…
Zamjenik Ivanda je g. Freitagu uručio prigodne darove: fotografiju Makarske, bocu vina te promidžbeni materijal, uz riječi zahvale na dugogodišnjoj vjernosti i promidžbi Makarske.

makarska logo