17°C weather icon

35. sjednica Gradskog poglavartstva

16.04.2008.

Dana 18. travnja 2008.g. sazvana je 35. sjednica Gradskog poglavarstva koja će se održati u sobi 26 zgrade Grada Makarske s početkom u 13,00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći


 
D N E V N I  R E D

 1. Verifikacija Zapisnika s 34. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Makarske održane 02. travnja 2008. godine;
 2. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Makarske;
 3. Zaključak o prodaji dijela čest.zem. 587/3 K.O. Makarska-Makar - predio Gorinka;
 4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja (pročišćeni tekst);
 5. Zaključak o preuzimanju Ugovora o zakupu javne površine KLASA: 021-01/04-01/1395/105/3 od 1. lipnja 2004.;
 6. Zaključak o dodjeli na korištenje javno prometne površine (MK Sv. Jure Makarska)
 7. Zaključak o dodjeli na korištenje javno prometne površine (Tarčuki Albert caffe bar „Loyd“ u Makarskoj);
 8. Zaključak o dodjeli na korištenje i održavanje sanitarnog objekta – javnog WC-a;
 9. Zaključak o dodjeli na korištenje javno prometne površine (Tommy d.o.o. Solin);
 10. Zaključak o dodjeli financijske potpore Odbojkaškom klubu „Makarska“;
 11. Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Makarske;
 12. Zaključak o pokroviteljstvu tiskanja autobiografske pripovijetke „Ana“ autorice Marine Jurišić Velebit;
 13. Zaključak o ustupanju na korištenje gradskog prostora Art Cafea 19. travnja 2008. g. za rock koncert u organizaciji art-rock grupe „Logo“;
 14. Zaključak o pozivanju ustanova za prilagodbom ulaza i unutrašnjosti objekata potrebama osoba s tjelesnim invaliditetom;
 15. Zaključak o ustupanju na korištenje gradskog prostora Art Cafea 26. travnja 2008. g. za događanja u organizaciji Dalibora Čaglja;
 16. Zaključak o sponzorstvu međunarodnog plesnog projekta „Maturantska parada 2008.

makarska logo