17°C weather icon

34. sjednica Gradskog poglavartstva

30.03.2008.

Dana 02. travnja 2008.g. sazvana je 34. sjednica Gradskog poglavarstva koja će se održati u sobi 26 zgrade Grada Makarske s početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 1. Verifikacija Zapisnika s 32. i 33. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Makarske održane 05. i 19. ožujka 2008. godine;
 2. Zaključak o davanju suglasnosti za stjecanje prava vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj za norveške državljanine;
 3. Zaključak o dodjeli financijske potpore privatnim proizvođačima, predstavnicima na 5. Mediteranskom sajmu zdrave prehrane i ljekovitog bilja;
 4. Zaključak o utvrđivanju propusta po primjedbi Vere i Damira Zukića na PPUG Makarske;
 5. Zaključak o prodaji dijela čest.zem. 1457/1 KO Kotišina te dijela čest.zem. 1814 KO Kotišina;
 6. Zaključak o zamjeni dijela nekretnina u Zadarskoj ulici;
 7. Odluka o obavljanju komunalne djelatnosti veterinarsko-higijeničarskih poslova na temelju ugovora;
 8. Odluka o obavljanju komunalne djelatnosti preventivne dezinsekcije i deratizacije na području Grada Makarske na temelju ugovora;
 9. Zaključak o oslobađanju od obveze plaćanja zateznih kamata;
 10. Rješenje o dodjeli na korištenje javno prometne površine za prometovanje eko vlakića
 11. Izmjene i dopune Plana pozivanja i aktiviranja zapovjedništva zaštite i spašavanja;
 12. Zaključak o otkupu športskih publikacija;
 13. Zaključak o organizaciji stručno znanstvenog skupa 14. dani predškolskog odgoja Splitsko-dalmatinske županije;
 14. Zaključak o prijedlogu za davanje suglasnosti na Izvješće o radu Gradskog muzeja Makarska za 2007. godinu
 15. Zaključak o kupnji transportera za svladavanje arhitektonskih prepreka za invalidne osobe „Jolly“;
 16. Zaključak o dodjeli novčane potpore za izdavanje monografije (speleološko alpinističkog kluba „Ekstrem“)
 17. Zaključak o novčanoj potpori tiskanju knjige „Moralni pobjednik“ autora dr. Luke Tomića;
 18. Zaključak o financijskoj potpori Ivici Ribičiću;
 19. Odluka o utvrđivanju Plana mreže predškolskih ustanova na području grada Makarske;
 20. Zaključak o prihvaćanju statusa običnog partnera u projektu Adriatico Sociale i imenovanju Povjerenstva za provedbu projekta;
 21. Zaključak o nabavi sedam parking aparata;
 22. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje stanja na Gradskoj tržnici i ribarnici.
makarska logo