13°C weather icon

34. sjednica Gradskog poglavarstva - Zaključci

01.04.2008.

2.4.08.

Dana 2. travnja 2008.g. u sobi 26 zgrade Grada Makarske održana je 34. sjednica Gradskog poglavarstva s početkom u 10,00 sati. Usvojeni dnevni red navedene sjednice sastoji se od 23 točke, a najvažnije je istaknuti da je usvojeno Izvješće Odbora za promet Grada Makarske, koje je Gradskom poglavarstvu predložilo ukupno 35. izmjena i dopuna u vezi regulacije prometa na području grada, a sve u svrhu povećanja sigurnosti sudionika u prometu.

Također je usvojen Zaključak kojim Grad Makarska prihvaća status običnog partnera sa gradom Roseto degli Abruzzi u socijalnom projektu Adriatico Sociale, te se za isti projekt imenuje Povjerenstvo u sastavu: Marina Andačić Krivić-predsjednica, te članovi Lidija Vukadin, Hrvoje Pejić, Tea Botica, Lara Rakušić Ivanković i Davor Glavina.

Dvije točke dnevnog reda odnose se na rad Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Makarskoj. Tako je imenovano Povjerenstvo kojemu je zadatak obaviti uvid u rad i stanje Gradske tržnice i Gradske ribarnice, te Gradskom poglavarstvu predložiti program mjera za podizanje učinkovitosti na višu razinu, po pitanju tržnog reda, čistoće i urednosti u naplati. Za predsjednika navedenog Povjerenstva imenovan je Mladen Milunović, za zamjenika Ante Novak, te za članove Ivan Nemčić i Kleme Radojković. Osim toga Gradsko poglavarstvo je pokrenulo postupak za nabavu sedam aparata za naplatu parkiranja na javnim parkiralištima u Gradu Makarskoj.

Gradsko poglavarstvo utvrdilo je postojanje postupovnih grešaka u proceduri donošenja Prostornog plana uređenja Grada Makarske po primjedbi Damira Zukića, a usvojene primjedbe biti će realizirane u postupku sljedećih izmjena i dopuna PPUG-a, koje će uslijediti po okončanju tekućih izmjena i dopuna.
Važno je i istaknuti da će Grad Makarska raspisati javni natječaj, po principu zatvorenih ponuda, za prodaju građevinskog zemljišta, južno od magistrale, zapadno od potoka Vrutak, a sve za potrebe formiranja građevinske čestice. Po izvršenom odabiru najpovoljnijeg ponuđača na Natječaju, zatražit će se prethodna suglasnost Gradskog vijeća. Nadalje, u svrhu vlasničko pravnog uređenja trase ulica (dio Zadarske ulice) izvršit će se zamjena nekretnina izravnom pogodbom, budući se radi o interesu Grada, odnosno javnom interesu, za što se također traži suglasnost Gradskog vijeća.

Odobrenje za korištenje javno prometne površine za prometovanje eko vlakića dobio je za period od 5 godina Nino Puharić iz Makarske.

Također je važno naglasiti da je Gradsko poglavarstvo predložilo Gradskom vijeću usvajanje
Odluke o obavljanju komunalne djelatnosti veterinarsko-higijeničarskih poslova na temelju ugovora, Odluke o obavljanju komunalne djelatnosti preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Makarske na temelju ugovora i Odluke o utvrđivanju Plana mreže predškolskih ustanova na području grada Makarske, te je predložilo Vijeću davanje suglasnosti na Izvješće o radu Gradskog muzeja Makarska za 2007. godinu.

Dio sjednice posvetio se financiranju određenih događaja, obljetnica, radova, kao i financijskim pomoćima. Tako će Grad Makarska:
• Prihvatiti organizaciju stručno znanstvenog skupa 14. Dani predškolskog odgoja Splitsko-dalmatinske županije, te će s 10.000,00 kuna financirati smještaj za predavače i uvodni domjenak;
• Izvršiti kupnju transportera za savladavanje arhitektonskih prepreka za invalidne osobe „Jolly“ za 37.370,00 kuna;
• Dodijeliti novčanu potporu od 2.000,00 kuna speleološko alpinističkom klubu „Ekstrem“ za izdavanje monografije povodom 10. godišnjice osnivanja;
• Dodijeliti novčanu potporu od 10.000,00 kuna Matici Hrvatskoj, ogranak Makarska, za potrebe financiranja tiska knjige „Moralni pobjednik“ autora dr. Luke Tomića
• Sufinancirati troškove operacije srca novorođene bebe Ivice Ribičića iz Brela s 3.000,00 kuna;
• Dodijeliti financijsku potporu predstavnicima štanda Grada Makarske na 5. Mediteranskom sajmu zdrave prehrane i ljekovitog bilja u iznosu od 6.000,00 kuna, za podmirenje troškova smještaja za vrijeme trajanja sajma;
• Od nakladničke kuće Libera editio d.o.o. otkupiti po 3 komada športskih publikacija „Olimpizam u Hrvatskoj“, „Šampioni hrvatskog i svjetskog boksa, „Štorija o balunu“, “Iz bijelog u državni dres“, te „Zlatna knjiga hrvatskog planinarstva“ i 3 komada publikacije iz komunikologije „Poruka to ste vi“ po ukupnoj cijeni od 3.639,00 kuna

Gradsko poglavarstvo je također usvojilo Izmjene i dopune Plana pozivanja i aktiviranja zapovjedništva zaštite i spašavanja Grada Makarske, kojima se naziv „Zapovjedništvo“ zamjenjuje s nazivom „Stožer“, a u Preglednom popisu članova Stožera razrješava se dužnosti člana Pater Barišić, a imenuje se Željko Bagarić.

makarska logo