15°C weather icon

31. sjednica Gradskog vijeća

29.03.2013.

Na temelju članka 66. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Makarske ("Glasnik Grada Makarske" br. 11/09) predsjednik Gradskog vijeća mr.sc. Damir Mendeš, dr.med. sazvao je 31. sjednicu Gradskog vijeća Grada Makarske za dan 5. travnja 2013. (petak), koja će se održati u hotelu „Park“ s početkom u 12,00 sati.


Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d


1. Zapisnik s 30. sjednice Gradskog vijeća, održane 15. ožujka 2013. godine;
2. Izvješće o korištenju proračunske pričuve za razdoblje siječanj-prosinac 2012.godine;
3. Izvješće o korištenju proračunske pričuve za razdoblje siječanj-veljača 2013.godine;
4. Odluka o provedbi izbora u mjesnim odborima grada Makarske;
5. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnog odbora Veliko Brdo u Makarskoj;
6. Odluka o donošenju UPU-a naselja „Batinići“;
7. Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Grada Makarske;
8. Zaključak o davanju suglasnosti Gradonačelniku za sklapanje izvansudske nagodbe s MERKUR 5 d.o.o. Split;
9. Rješenje o prestanku važenja dijela Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju naziva ulica i trgova u gradu Makarskoj;
10. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja za Grad Makarsku

makarska logo