23°C weather icon

31. sjednica Gradskog poglavarstva - zaključci

21.02.2008.

22.2.08.

Dana 22. veljače 2008.g. u sobi 26 zgrade Grada Makarske održana je 31. sjednica Gradskog poglavarstva s početkom u 09,00 sati, kojoj su nazočili svi članovi Gradskog poglavarstva. Usvojeni dnevni red navedene sjednice sastoji se od 19 točaka, a najvažnije za istaknuti je usvajanje Zaključaka kojim se daje ovlaštenje gradonačelniku Marku Ožiću Bebeku da u Uredu državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, u Službi za prostorno uređene, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove Ispostava Makarska potpiše izjavu o vraćanju zemljišta nasljednicima Marka Bagarića iz Makarske. Zemljište površine 239 m², čest. zem. 367/15 K.O. Makarska-Makar vraća se iz razloga što se odustalo od projekta za izgradnju ulice, prema rješenju Skupštine općine Makarska iz 1989. godine.

Također jedna od točaka bila je i prodaja čest.zem. 2138/1 KO Makarska Makar društvu s ograničenom odgovornošću Zelus Makarska. Naime, nakon otkupa dijela čest. zem. 56/1 putem javnog natječaja i prethodne suglasnosti Gradskog vijeća, Zelus se obratio novim zahtjevom u kojim pojašnjava da je naknadnom geodetskom analizom stare vlasničke mape utvrđeno postojanje još jednog dijela zemljišta površine 93 m² u istom prostoru oko zgrade Macela koje je ostalo gradsko vlasništvo, te podnositelj zahtjeva nudi otkup i navedenog ostatka. Navedena prodaja može se izvršiti izravnom pogodbom na temelju Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, budući se radi o manjem dijelu (manje od 20% građevinske čestice) koji je sastavni dio nove građevinske čestice, koja će se formirati lokacijskom dozvolom za izgradnju predmetne zgrade. O navedenoj prodaji potrebno je tražiti suglasnost Gradskog vijeća.

Gradsko poglavarstvo usvojilo je i četiri Zaključka o preuzimanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora, odnosno javne površine. S novim zakupnicima sklopit će se Ugovor o preuzimanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora, odnosno javne površine uz obvezu da se do dana sklapanja navedenog Ugovora podmire sva dugovanja prema Gradu.

Usvojen je i Zaključak o sanaciji krovišta Palače Tonoli na adresi Obala kralja Tomislava 17 u Makarskoj. Zainteresirane stranke su Grad Makarska, Zoran Praljak, Slavko Pavlović i Željko Osvald, kao vlasnici poslovnog, odnosno stambenog prostora u navedenoj palači, a svaka stranka će u financiranju sanacije sudjelovati proporcionalno površini prostora kojoj je vlasnik.

Važno je istaknuti da će Grad Makarska objaviti javni poziv kojim će pozvati zainteresirane osobe (privatne partnere) za adaptaciju i upravljanje poslovnim prostorom Art caffea na adresi Don Mihovila Pavlinovića 1 Makarska. Cilj je napraviti jedan multifunkcionalni prostor namijenjen raznim aktivnostima kao što su scenske izvedbe, glazbene i kazališne predstave, izložbeni prostor, prostor za svečana okupljanja i slično, a privatnom se partneru predlaže uređenje dijela prostora za ugostiteljski sadržaj s korištenjem otvorenog prostora ispred poslovnog prostora.

Također je važno naglasiti da je Gradsko poglavarstvo predložilo Gradskom vijeću usvajanje
Odluke o držanju pasa i mačaka, načinu postupanja s neupisanim psima, napuštenim i izgubljenim životinjama, kojoj je cilj vođenje evidencije o psima, kao i njihovim vlasnicima. Tako svi psi oštenjeni 1. listopada 2004. i kasnije moraju biti označeni mikročipom, a psi oštenjeni prije navedenog datuma moraju se označiti markicom ili mikročipom, prema želji vlasnika.

Osim navedenog, Gradsko poglavarstvo je imenovalo Povjerenstvo za provjeru prijava na Natječaj za dodjelu kredita studentima s područja grada Makarske za akademsku godinu 2007./2008. u sastavu: Željko Kovačić, predsjednik, te članovi Drago Šimić i Marina Andačić Krivić.

Gradsko poglavarstvo je također dalo ovlaštenje gradonačelniku da potpiše Sporazum o suradnji u provođenju međunarodnog programa Eko-škole u Republici Hrvatskoj za 2008. godinu. Sporazum će se potpisati između Grada Makarske kao osnivača OŠ oca Petra Perice i udruge Lijepa naša iz Zagreba, a njime su regulirani ciljevi i zadaće Eko-škola, kao i prava i dužnosti stranaka Sporazuma.

Posljednje točke odnose se na financiranje određenih događaja, obljetnica, radova, kao i financijske pomoći. Tako će Grad Makarska:
• zajedno s dioničkim društvom Hoteli Makarska biti suorganizator teniskog turnira „MAKARSKA LADIES OPEN 2008“ iznosom od 100.000,00 kuna
• biti pokrovitelj tiskanja knjige „Priča o postanku Biokova“ umjetnice Dese Marijete iznosom od 4.000,00 kuna
• dodijeliti financijsku pomoć u iznosu od 50.000,00 kuna Kliničkom bolničkom centru Split radi opremanja bolničkih kapaciteta
• dodijeliti financijsku potporu u iznosu od 5.000,00 kuna malonogometnom klubu G.O. Lučić iz Makarske radi nastupanja u 1. malonogometnoj ligi Splitsko-dalmatinske županije
• financirati proslavu 40 obljetnice glazbene grupe Yeti iz Makarske, plaćanjem troškova proslave u iznosu od 4.000,00 kuna
• financirati troškove nabavke i postavljanja folije za hidroizolaciju krovne terase na zgradi OŠ Stjepan Ivičević Makarska u iznosu od 4.000,00 kuna

makarska logo