10°C weather icon

30. sjednica Gradskog vijeća

24.05.2008.

Dana 30. svibnja 2008. g. sazvana je 30. sjednica Gradskog vijeća koja će se održati u hotelu Meteor s početkom u 14,00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

d n e v n i   r e d

 1. Verifikacija Zapisnika s 27., 28. i 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Makarske održanih 22. prosinca 2007., 12. i 21. ožujka 2008. godine;
 2. Odluka o ustrojstvu Gradske uprave Grada Makarske;
 3. Odluka o I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Makarske za 2008. godinu;
 4. Izmjene i dopune Programa izgradnje kapitalnih objekata za 2008. godinu;
 5. Odluka o obavljanju komunalne djelatnosti veterinarsko-higijeničarskih poslova na temelju ugovora;
 6. Odluka o obavljanju komunalne djelatnosti preventivne dezinsekcije i deratizacije na području Grada Makarske na temelju ugovora;
 7. Odluka o davanju suglasnosti za zasnivanje zakupa poslovnog prostora u vlasništvu Grada Makarske izravnom pogodbom (Makarski komunalac d.o.o.)
 8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o spomeničkoj renti Grada Makarske;
 9. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima Grada Makarske;
 10. Odluka o utvrđivanju Plana mreže predškolskih ustanova na području grada Makarske;
 11. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja (pročišćeni tekst)
 12. Zaključak o prestanku važenja Pravilnika o tržnom redu na Gradskoj tržnici Makarska;
 13. Zaključak o vraćanju zemljišta površine 239 m² čest.zem. 367/15 K.O. Makarska-Makar (Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko pravne poslove , Ispostava Makarska);
 14. Zaključak o suglasnosti za prodaju dijela čest.zem. 587/3 Z.U. 2556 K.O. Makarska Makar, predio zv. Gorinka;
 15. Zaključak o suglasnosti za prodaju dijela čest.zem. 1814 zajedno s dijelom čest.zem. 1457/1, obje K.O. Kotišina, predio Trakače;
 16. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na izmjenu Statutarne odluke Osnovnoj školi Stjepana Ivičevića Makarska;
 17. Zaključak o davanju suglasnosti na Izvješće o radu Gradskog muzeja Makarska za 2007. godinu.
makarska logo