- weather icon

30. sjednica Gradskog poglavarstva - zaključci

14.02.2008.

11.02.08.

Danas je u sobi 26 zgrade Grada Makarske održana je 30. sjednica Gradskog poglavarstva s početkom u 08,00 sati, kojoj su nazočili svi članovi Gradskog poglavarstva. Usvojeni dnevni red navedene sjednice sastoji se od 11 točaka, a najvažnije je istaknuti da je imenovan novi Odbor za školstvo Grada Makarske u sastavu: Ivan Ivanda, predsjednik, te članovi; Marina Jurasović, Nikola Andačić, Stipan Stanić i Ante Škrabić. Također je imenovan i Odbor za pripremu i organizaciju manifestacije „Makarsko ljeto 2008“ u sastavu: Željko Kovačić, predsjednik i članovi; Zoran Rajčević, Goran Juričić, Ivo Selak, Ante Škrabić, Tonći Lalić, Željko Vlaho, Dražen Kuzmanić i Sandra Vranješ.

Gradsko poglavarstvo usvojilo je i Rješenja kojima se razrješavaju članovi Školskih odbora osnovnih škola oca Petra Perice i Stjepana Ivičevića, te Glazbene škole Makarska imenovani ispred Osnivača, te se imenuju novi članovi Školskih odbora navedenih škola. Tako se  u Školski odbor OŠ oca Petra Perice ispred Osnivača imenuju Danijela Šarić i Jagoda Jeleć, u Školski odbor OŠ Stjepana Ivičevića ispred Osnivača imenuju Marina Pavlinović i Ivica Rudež, te u Školski odbor Glazbene škole Makarska ispred Osnivača imenuju Ozren Pivac i Radojka Divić.

Također je važno naglasiti da je Gradsko poglavarstvo predložilo Gradskom vijeću usvajanje
Odluke o načinu korištenja pomorskog dobra na području Grada Makarske, kojom se određuje način uporabe pomorskoga dobra na prostoru od svjetionika na poluotoku Sveti Petar do hotela Dalmacija u Makarskoj, a radi zaštite i održavanja pomorskoga dobra.
Prema navedenoj Odluci na gore spomenutom pomorskome neće biti dopuštene sljedeće djelatnosti: iznajmljivanje brodica na motorni pogon, jedrilica, skutera, dječjih skutera do 2 kw, sredstava za vuču s opremom;n ugostiteljstvo (otvoreni šank, ambulantna prodaja, štandovi, škrinje za sladoled) osim unutar štekata uz ispunjavanje odgovarajućih tehničkih uvjeta; trgovina (prodaja robe i suvenira na štandovima i stolovima te ambulantna prodaja);
postavljanje svih vrsta reklamnih panoa; iznajmljivanje suncobrana, ležaljki i sl.; te betoniranje, popločavanje i druge radnje unutar i izvan štekata.

Osim navedenog, Gradsko poglavarstvo prihvatilo je ponuđeni ugovor od strane Makarskog komunalca d.o.o. Makarska o pružanju usluga čišćenja, pometanja, baliranja, odvoza i deponiranja otpada za 2008. godinu. Navedeni Ugovor istovjetan je Ugovoru potpisanom za 2007. godinu za pružanje istih usluga.makarska logo