24°C weather icon

3. sjednica Gradskog vijeća

30.08.2009.

Dana 1. rujna 2009. g. (utorak) održat će se 3. sjednica Gradskog vijeća u Hotelu Osejava s početkom u 14,00 sati.

 

Za sjednicu je predložen sljedeći

dnevni red

 

 1. Prijedlog Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Makarske;
 2. Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Makarske za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2009. godine (polugodišnji izvještaj);
 3. Prijedlog Rješenja o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Makarske;
 4. Prijedlog Rješenja o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja grada Makarske;
 5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zasnivanje zakupa poslovnog prostora u vlasništvu Grada Makarske izravnom pogodbom;
 6. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje poslova obvezne preventivne dezinsekcije, deratizacije i zaštite bilja na temelju ugovora o povjeravanju poslova;
 7. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izvješće o radu Gradskog muzeja Makarska za 2008. godinu;
 8. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Makarske
 9. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izvješće o radu društva „Stambeno gospodarstvo Makarska“ d.o.o. Makarska
  a) za 2007. godinu
  b) za 2008. godinu

 

makarska logo