- weather icon

3. sjednica Gradskog povjerenstva za ravnopravnost spolova

10.03.2011.

12.3.2011.

Dana 9.ožujka 2011.godine u prostorijama gradske uprave održana je 3. sjednica Gradskog povjerenstva za ravnopravnost spolova.
Sjednici su nazočili: Ana Dragičević, Anita Pervan, Jagoda Martić, Ineska Šarić i Toni Štulić, a dnevni red je obuhvaćao dvije točke:
1. Zahtjev Gloryana Grabnera, potpredsjednika Gradskog vijeća, da Povjerenstvo za ravnopravnost spolova ukaže na diskriminaciju prema ženi prilikom izbora direktora Vodovoda,
2. prijedlog Jagode Martić za nadopunu dnevnog reda s podrškom zaključaka s okruglog stola „Žene kroz povijest Makarskog primorja“.

Predsjednica Povjerenstva Ana Dragičević je predočila dopis Gloryana Grabnera u kojem se navodi kako je prilikom glasovanja o direktoru poduzeća NO Vodovoda predstavnik Gradca (krivo je navedeno ime Kosović umjesto Bulat ) kazao kako neće glasovati za ženu. Grabner traži od Povjerenstva za ravnopravnost spolova da ukaže na problem sredine i da se javno zauzme za prava žena u politici zapošljavanja.
Grabner nije priložio nikakvu dokumentaciju koja bi potvrdila njegove navode o izrečenoj diskriminirajućoj rečenici na račun žene. Ana Dragičević je prije sastanka izvršila provjeru kod triju članova NO, predstavnika Grada - Stipana Eljuge, Stipe Kotarca i Roberta Tomasa. Upitani telefonom odgovorili su da jamče da se takva rečenica nije izgovorila.
Nazvala je Veljka Bulata, predstavnika Gradca koji je kazao:
„Ne stoji da sam rekao da ne bih glasovao za nekoga jer je žena. To mi ne bi palo na pamet. Komentirao sam da ne mogu glasovati za ženu koja se nije došla predstaviti Nadzornom odboru kao kandidat za direktora Vodovoda i koju nikada nisam vidio i o njoj ništa ne znam.“

Jagoda Martić je komentirala kako je vjerojatno rečenica da ne bi glasovao za ženu izvučena iz konteksta.
Ineska Šarić smatra kako nema osnove da se zaključi kako se radi o rodnoj diskriminaciji.
Anita Pervan kaže kao se ne može osuditi čovjek ako nema za to osnova.
Toni Štulić također smatra da ničim ne možemo dokazati da se dogodio takav incident.
Ana Dragičević također se pridružuje mišljenjima.

Jednoglasno je donesen zaključak :
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova osuđuje bilo kakvu diskriminaciju na temelju spola, te će promicati ravnopravnost žene i muškarca da imaju jednake šanse i mogućnosti u privatnom i javnom životu. U konkretnom slučaju, međutim, nema dokaza da je izrečeno nešto što bi upućivalo na diskriminaciju žene, konkretno Ivanke Parlov, po rodnoj osnovi.

Jagoda Martić obrazložila je zaključke okruglog stola Foruma žena SDP-a na temu žene kroz povijest i predložila da Povjerenstvo za ravnopravnost spolova razmotri i usvoji zaključke, te inzistira na njihovoj provedi.

Zaključci su:
• Publicirati rad „ Žene kroz povijest Makarskog primorja“ kao monografiju,
• U lokalnim medijima objaviti tekst u obliku feljtona,
• Nastaviti s istraživanjem,
• Izdvojiti značajna imena i po njima nazvati nove ulice, institucije i dr.,
• Organizirati javnu tribinu na kojoj bi se rad predstavio široj javnosti,
• Na internetskim stranicama Grada mogu se objaviti pojedini dijelovi teksta uz prigodne fotografije.

Prijedlog Jagode Martić je jednoglasno usvojen i Povjerenstvo će poduprijeti projekt istraživanja žene kroz povijest..


makarska logo