3°C weather icon

29. sjednica Gradskog vijeća

20.12.2012.

21.12.2012.


Na temelju članka 66. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Makarske ("Glasnik Grada Makarske" br. 11/09) sazvana je 29. sjednica Gradskog vijeća Grada Makarske za dan 21. prosinca 2012. g. (PETAK) koja će se održati u hotelu „Park“.
Početak u 16.00 sati.
Za sjednicu je predlažon sljedeći

d n e v n i       r e d


1. II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Makarske za 2012.godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinu
2. Proračun Grada Makarske za 2013. i projekcija Proračuna Grada Makarske za 2014. – 2015. godinu
3. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Makarske za 2013. godinu
makarska logo