19°C weather icon

29. sjednica Gradskog poglavarstva

31.01.2008.

Dana 1. veljače 2008.g. sazvana je 29. sjednica Gradskog poglavarstva koja će se održati u sobi 26 zgrade Grada Makarske s početkom u 12,00 sati.

Za sjednicu predložen je sljedeći

D N E V N I   R E D

  1. Verifikacija Zapisnika s 28. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Makarske održane 17. siječnja 2008. godine;
  2. Odluka o osnivanju Vijeća za komunalnu prevenciju Grada Makarske;
  3. Odluka o visini osnovice za izračun bruto plaće zaposlenicima Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Makarska;
  4. Odluka o rasporedu radnog vremena u Pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Makarska;
  5. Zaključak o kriterijima i uvjetima kreditiranja studenata s područja grada Makarske za akademsku godinu 2007./2008.;
  6. Izvješće o pristiglim žalbama na Natječaj za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja s područja grada Makarske za akademsku godinu 2007./2008.
makarska logo