18°C weather icon

29. sjednica Gradskog poglavarstva-zaključci

31.01.2008.

1.02.08.

Dana 01. veljače 2008.g. u sobi 26 zgrade Grada Makarske održana je 29. Sjednica Gradskog poglavarstva s početkom u 12,00 sati, kojoj je zbog spriječenosti gradonačelnika predsjedao zamjenik gradonačelnika Ivan Ivanda. Usvojeni dnevni red navedene sjednice sastoji se od 6 točaka, a najvažnije je istaknuti da je osnivano Vijeće za komunalnu prevenciju Grada Makarske čije su zadaće očuvanje i povećanje razine sigurnosti u Makarskoj, povećanje kvalitete življenja, te sprječavanje i uklanjanje negativnih pojavnosti u gradu Makarskoj. Za predsjednika Vijeće je imenovan Marko Ožić Bebek, dopredsjednik je Ivan Ivanda, a članovi su: Stipe Žigo, don Pavao Banić, don Damir Vuletić, Ružica Tafra, Biljana Puharić, Ivo Raos, Tonći Lalić, Darko Granić, Željko Bagarić, Nikola Andačić, Milica Ujević, Jerko Boban, Slavko Gudelj i Siniša Mračević. Za istaknuti je i usvajanje Odluke o visini osnovice za izračun bruto plaće zaposlenicima Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Makarska (koja je jednaka osnovici za izračun bruto plaće zaposlenicima Gradske uprave Grada Makarske), kao i Odluke kojom je određeno da raspored radnog vremena zaposlenika u određenim djelatnostima Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Makarska bude od ponedjeljka do petka od 07,00 do 14,00 i subotom od 07.00 do 12,00 sati, uz mogućnost da upravitelj Pogona odredi službenike na koje će se primijeniti navedeni raspored radnog vremena.
Gradsko poglavarstvo usvojilo je i Zaključak o kriterijima i uvjetima kreditiranja studenata s područja grada Makarske za akademsku godinu 2007./2008., na osnovu kojega će se
Također je važno istaknuti da je donesen Zaključak kojim se usvajaju se prigovori na Zaključak o dodjeli stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja s područja grada Makarske za akademsku godinu 2007./2008. i to: Alena Bečića, Katarine Jerčić, Ane Lasić, Nore Šoda, Eveline Bulić, Estere Paunović i Ante Kovačića. Nažalost prigovor Antonije Guć nije usvojen jer ne ispunjava uvjet prihoda istaknut u natječaju, tj. da prihod po članu obitelji ne prelazi 1.300,00 kuna. Član Gradskog poglavarstva Joško Lelas istaknuo je da ukupno dodijeljeno 12 stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja s područja grada Makarske,a da je Proračunom predviđeno i više,te je predložio da se pojedinačno razmotre i ostale molbe pristigle na natječaj, te da se udovolji zahtjevima određenog broja studenata čiji prihodi malo prelaze određeni iznos od 1.300,00 kuna po članu obitelji. Navedeni prijedlog je usvojen, te će se o tome raspravljati na idućoj sjednica Gradskog poglavarstva.makarska logo