5°C weather icon

28. sjednica Gradskog vijeća

06.03.2008.

Dana 12. ožujka 2008. g. sazvana je 28. sjednica Gradskog vijeća koja će se održati u hotelu Meteor s početkom u 14,00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

d n e v n i   r e d

 1. Verifikacija Zapisnika s 25. i 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Makarske održanih 30. listopada i 04. prosinca 2007.godine;
 2. Inicijativa Gradskog poglavarstva i Kluba vijećnika SDP-a i HNS-a za izdvajanje Doma zdravlja u Makarskoj iz Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije;
 3. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Izjave o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću Makarski komunalac (čistopis) od 3. siječnja 2006. ;
 4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o sigurnost djece u odgojno obrazovnim ustanovama u gradu Makarska:
 5. Analiza stanja i smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Makarske u 2008. godini;
 6. Plan rasporeda i namjene korištenja javnih površina;
 7. Odluka o načinu korištenja pomorskog dobra na području Grada Makarske;
 8. Odluka o držanju pasa i mačaka, načinu postupanja s neupisanim psima, napuštenim i izgubljenim životinjama;
 9. Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje poslova premještanja i blokiranja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila na području Grada Makarske;
 10. Odluka o obavljanju komunalne djelatnosti javne rasvjete na temelju ugovora;
 11. Odluka o davanju suglasnosti za zasnivanje zakupa poslovnog prostora u vlasništvu Grada Makarske izravnom pogodbom (Arbun);
 12. Zaključak o prodaji čest.zem. 2138/1 K.O. Makarska Makar.
makarska logo