- weather icon

28. sjednica Gradskog poglavarstva

15.01.2008.

Dana 17. siječnja 2008.g. sazvana je 28. sjednica Gradskog poglavarstva koja će se održati u sobi 26 zgrade Grada Makarske s početkom u 12,00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

 

D N E V N I   R E D

  1. Verifikacija Zapisnika s 24., 25., 26. i 27. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Makarske održanih 14., 18. i 28. prosinca 2007. i 10. siječnja 2008. godine;
  2. Zaključak o imenovanju vršitelja dužnosti upravitelja Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Makarska;
  3. Pravilnik o unutarnjem redu Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Makarska;
  4. Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o međusobnim pravima i obvezama Grada Makarske i Državne uprave za zaštitu i spašavanje;
  5. Analiza stanja i smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Makarske u 2008. godini;
  6. Zaključak o suglasnosti Glazbenoj školi Makarka za davanje u zakup Koncertne dvorane tijekom 2008. godine.
makarska logo