- weather icon

27. sjednica Gradskog vijeća Grada Makarske

24.10.2012.

25.10.2012.

Dana 29. listopada 2012. g. (PONEDJELJAK) u hotelu „Meteor“ u 13.00 sati održat će se 27. sjednica Gradskog vijeća Grada Makarske.
Za sjednicu je predložen sljedeći

d n e v n i r e d

1. Zapisnik s 26. sjednice Gradskog vijeća održane 14. kolovoza 2012.godine;
2. Izvješće o radu Gradonačelnika za period od 01. siječnja do 30. lipnja 2012.g.
3. Izvješće o obavljenoj reviziji za 2011.g.
4. Odluka o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
6. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Dugiš 2
7. Odluka o davanju suglasnosti za zasnivanje zakupa poslovnog prostora u vlasništvu Grada Makarske izravnom pogodbom (Dom u Velikom Brdu)
8. Zaključak o izmjeni Zaključka o suglasnosti za prodaju dijela čest.zem. 347/3/1 k.o. Makarska Makar (Ulica K. P. Krešimira IV br. 35, kuća Babić)
9. Rješenje o imenovanju članova Nadzornog odbora „Makarskog komunalca“ d.o.o.
10. Rješenje o imenovanju članova Nadzornog odbora „Vodovoda“d.o.o
11. Rješenje o imenovanje članova Upravnog vijeća Javne ustanove Gradski sportski centar Makarska
12. Rješenje o razrješenju Ivane Kokić ravnateljice Gradske Galerije Antun Gojak Makarska na osobni zahtjev
13. Rješenje o imenovanju ravnatelja Gradske galerije Antun Gojak Makarska na temelju raspisanog natječaja
14. Rješenje o utvrđenju prijedloga Rješenja za razrješenje i imenovanje mrtvozornika za područje Grada Makarske
makarska logo