- weather icon

26. sjednica Gradskog vijeća

29.11.2007.

Dana 04. studenog 2007. g. sazvana je 26. sjednica Gradskog vijeća koja će se održati u hotelu Park s početkom u 14,00 sati.

Za sjednicu predložen je sljedeći
D N E V N I    R E D

 1. Verifikacija Zapisnika s 23. i 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Makarske održanih 02. i 09. listopada 2007.godine;
 2. Rješenje o izboru zamjenika gradonačelnika Grada Makarske;
 3. Odluka o pokriću manjka prihoda od nefinancijske imovine s viškom prihoda poslovanja i viškom primitaka od financijske imovine, te raspodjela preostalog viška prihoda za 2006. i ranije godine (Odluka o raspodjeli rezultata);
 4. Zaključak o davanju suglasnosti za osnivanje prava građenja na čest.zem. 1891 KO Makarska Makar (u korist Udruge Sunce);
 5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima Grada Makarske;
 6. Odluka o davanju suglasnosti za zasnivanje zakupa poslovnog prostora u vlasništvu Grada Makarske izravnom pogodbom – Hrvatskoj stranci umirovljenika
 7. Odluka o davanju suglasnosti za zasnivanje zakupa poslovnog prostora u vlasništvu Grada Makarske izravnom pogodbom – Hrvatskom pravaškom bratstvu
 8. Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje kupoprodajnog ugovora temeljem objavljenog natječaja za prodaju pokretnog objekta kioska u vlasništvu Grada Makarske;
 9. Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Makarske;
 10. Financijski plan za provedbu zadaća zaštite i spašavanja za 2008. godinu
 11. Zaključak o davanju suglasnosti na Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Biokovsko zvonce“ Makarska za pedagošku godinu 2006./07.;
 12. Zaključak o utvrđivanju previda/greške u PPUG-u Makarska.
makarska logo