16°C weather icon

26. sjednica Gradskog vijeća Grada Makarske

08.08.2012.

9.8.2012.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Makarske mr.sc. Damir Mendeš, dr.med. sazvao je 26. sjednicu Gradskog vijeća Grada Makarske za dan 14. kolovoza 2012. g. (utorak)  u hotelu „Meteor“, s početkom u 12.00 sati.
Za sjednicu je predlažen sljedeći

d n e v n i      r e d

1. Zapisnik s 24. i 25. sjednice Gradskog vijeća održane 08. svibnja i 09. srpnja 2012.godine;
2. Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Makarske za razdoblje 01.01.- 30.06. 2012. godine (polugodišnji izvještaj);
3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju konsolidiranog Proračuna Grada Makarske za razdoblje 01.01.-30.06.2012.godine;
4. I. Izmjene i dopune Proračuna Grad Makarske za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinu;
5. Izviješće o korištenju Proračunske pričuve za razdoblje siječanj – lipanj 2012.g.;
6. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja
7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Makarska;
8. Odluka o suglasnosti za prodaju dijela čest.zem. 347/3 k.o. Makarska Makar (zgrada Babić);
9. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Glavica;
10. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Makarska – Zapad 2;
11. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja“Svetiša Vepric“;
12. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Volicija 1.


makarska logo